×
Department of Water Resources and Environmental Modeling
banner

Publikace

Article in a professional periodical

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – BERAN, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Validace generátoru srážek a teplot pro simulaci hydrologické bilance na povodí Chrudimky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 14-17. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. Rekonstrukce kulminačního průtoku historické povodně z 23. května 1908 na vodním toku Doubrava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HORÁČEK, S. – HANEL, M. Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu BILAN. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 17-20. ISSN: 0322-8916.

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické a vodohospodářské bilance . Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 20-22. ISSN: 0322-8916.

MRKVIČKOVÁ, M. – VLNAS, R. – BERAN, A. Testování indikátorů sucha a nedostatku vody navrhovaných evropskou komisí na pilotním povodí ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 1-5. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – BUISHAND, T. Analysis of precipitation extremes in an ensemble of transient regional climate model simulations for the Rhine basin. Climate Dynamics, 2011, roč. 36, č. 5-6, s. 1135-1153. ISSN: 0930-7575.

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – KŘIVÁNEK, Z. – CHARVÁT, K. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. NASYP: Online expert tool on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 2011/3, č. III, s. 61-66. ISSN: 1804-1930.

KADLEC, V. – PROCHÁZKOVÁ, E. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – VRÁNA, K. – KAVKA, P. – ZANDLER, D. – ZANDLER, D. Optimalizace návrhu technických protierozních opatření . Vodní hospodářství, 2011, roč. 2011, č. 6, s. 20-23. ISSN: 1211-0760.

VACH, M. – VAN MINH, D. Numerical Modeling of Flow Fields and Dispersion of Passive Pollutants in the Vicinity of the Temelín Nuclear Power Plant. Environmental Modeling & Assessment, 2011, roč. 16, č. 2, s. 135-143. ISSN: 1420-2026.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. Využití hydrologického měření při tvorbě hydrodynamických modelů z dat leteckého laserového skenování. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 297-303. ISSN: 1211-0760.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – LEPŠ, M. – TRPKOŠOVÁ, D. An Adaptive Time Discretization to the Classical and the Dual Porosity Model of the Richards' Equation. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2010, roč. 233, č. 12, s. 3167 - 3177. ISSN: 0377-0427.

HANEL, M. – BUISHAND, T. On the value of hourly precipitation extremes in regional climate model simulations. Journal of Hydrology, 2010, roč. 393, č. 3-4, s. 265 - 273. ISSN: 0022-1694.

LÁVIČKOVÁ, M. – ROUB, R. Využití matematického modelu pro posouzení protipovodňových opatření v lukách u Příchovic. Vodní hospodářství, 2010, roč. 52, č I, s. 26-28. ISSN: 1211-0760.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Vybrané hydropedologické charakteristiky podzolů v centrální oblasti NP Šumava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 17 - 19. ISSN: 0322-8916.

KUBÍNOVÁ, P. Porovnání chemismu srážek na volné ploše a pod korunami stromů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 29 - 31. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 7 - 10. ISSN: 0322-8916.

PECH, P. Využití stoupacích zkoušek k vyhodnocení účinku regenerace vrtů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 23 - 25. ISSN: 0322-8916.

BAŠTA, P. Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 15 - 20. ISSN: 0322-8916.

HEŘMANOVSKÝ, M. Vliv výběru deskriptorů povodí na proces seskupování povodí metodou inverzního shlukování. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 10 - 15. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č I, s. 20-23. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Retenční schopnosti malého horského povodí při extrémních srážko-odtokových událostech. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č 5, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

HAVLÍČEK, V. Optimalizace parametrů učení a architektury neuronových sítí pomocí evolučních algoritmů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 2 - 6. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – VIZINA, A. Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 2, s. 17 - 21. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. II, s. 9 - 12. ISSN: 0322-8916.

VACH, M. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. – FIŠÁK, J. – KUBÍNOVÁ, P. – BURIAN, M. Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport . Water Air and Soil Pollution, 2009, roč. 196, č. 0, s. 369-383. ISSN: 0049-6979.

KUBÍNOVÁ, P. – DRAHOTA, P. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 3, s. 149 - 158. ISSN: 1801-5395.

MÁCA, P. – TORFS, P. The influence of temporal rainfall distribution in the flood runoff modelling. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 4, s. 102 - 131. ISSN: 1801-5395.

PAVLÁSEK, J. – ŘEDINOVÁ, J. – SKALSKÁ, P. Evaluation of Monitoring on Modrava Catchments. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 66 - 74. ISSN: 1801-5395.

FUNDA, T. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – LACHOUT, P. – EL-KASSABY, Y. Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchard crops. Tree Genetics & Genomes, 2009, roč. 5, č. 4, s. 583 - 593. ISSN: 1614-2942.

KURÁŽ, M. Variabilita odtokového koeficientu na povodí Uhlířská. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 2, s. 55 - 59. ISSN: 1210-4027.

ŠPIČKOVÁ, J. – DOBEŠOVÁ, I. – VACH, M. – SKŘIVAN, P. – MIHALJEVIČ, M. – BURIAN, M. The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition. Chemie der Erde - Geochemistry, 2008, roč. 68, č. 0, s. 105 - 115. ISSN: 0009-2819.

PAVLÁSEK, J. – MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. Analýza hydrologických dat z Modravských povodích. Journal of Hydrology and hydromechanics, 2006, roč. 54, č. 0, s. 207 - 216. ISSN: 0042-790X.

Professional monograph

WALDHAUSEROVÁ, P. – **MEINANDER, O. Atmosphere - Cryosphere Interaction in the Arctic, at High Latitudes and Mountains With Focus on Transport, Deposition and Effects of Dust, Black Carbon, and Other Aerosols. Lausanne: Frontiers Media SA., 2020, 148s. ISBN 978-2-88963-504-7.

KURÁŽ, M. Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach . Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, Přehradní 292, 763 14 Zlín, 2011, 182s. ISBN 978-80-87500-12-5.

VOPRAVIL, J. – NOVOTNÝ, I. – TOMÁŠ, K. – HLADÍK, J. – JACKO, K. – PAPAJ, V. – VAŠKŮ, Z. – VRABCOVÁ, T. – PÍRKOVÁ, I. – ROŽNOVSKÝ, J. – HAVELKOVÁ, L. – HUML, J. – SEKANINA, A. – JANKŮ, J. – PENÍŽEK, V. Půda a její hodnocení v ČR, díl II.. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2011. 155s. ISBN 978-80-87361-08-5.

HORÁČEK, S. – KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – VIZINA, A. – KAŠPÁREK, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. – VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PÁCL, M. Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2011, 164s. ISBN 978-80-87402-14-6.

PECH, P. Speciální případy hydrauliky podzemních vod. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 101s. ISBN 978-80-87402-04-7.

MÁCA, P. Jednotkový hydrogram. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 102s. ISBN 978-80-87402-05-4.

PECH, P. Teorie polí v mechanice spojitých prostředí. Praha: ČZU v Praze, FŽP, KVHEM, 2008. 260s. ISBN 978-80-213-1763-5.

PULKRAB, K. – MIŠÁK, Z. Uplatnění systémů environmentálního managementu v lesním hospodářství. Praha: Reprografické studio PEF ČZU v Praze, 2007. 120s. ISBN 978-80-213-1694-2.

VACH, M. Vybrané výchozí aspekty problému proudění v MVA. Praha: Power Print, 2006. 32s. ISBN 80-213-1544-X.

PECH, P. Komplexní řešení problematiky vstupního odporu studní. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 93s. ISBN 80-213-1307-2.

PECH, P. Vyhodnocování hydrodynamických zkoušek na vrtech se skinovým efektem. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 49s. ISBN 80-213-1264-5.

PECH, P. Soustavy reálných vrtů. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 46s. ISBN 80-213-1266-1.

PECH, P. Určení koeficientu dodatečných odporů z prvního přímkového úseku hydrodynamické zkoušky. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 59s. ISBN 80-213-1306-4.

PECH, P. Stacionární proudění k vrtu s volnou hladinou. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 45s. ISBN 80-213-1265-3.

Chapters in technical book

**NOH, S. – **WEERTS, A. – RAKOVEC, O. – **LEE, H. – **SEO, D. Handbook of Hydrometeorological Ensemble Forecasting. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature, 2018, 1500s. ISBN 978-3-642-40457-3. Assimilation of Streamflow Observations, s. 1-36.

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – BOJKO, J. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Prague, Czech Republic: Czech Centre for Science and Society, 2012, 335s. ISBN 978-80-905151-0-9. NASYP: Use of environmental modeling for preventing the impacts of major accidents with dangerous substances, s. 98-104.

DOSTÁL, T. – JANEČEK, M. – KLIMENT, Z. – KRÁSA, J. – LANGHAMMER, J. – VÁŠKA, J. – VRÁNA, K. Soil Erosion in Europe. Chichester West Sussex : N, 2006. 1s. ISBN 0-470-85910-5. s. Soil Erosion in Europe, Section 1.1 a Czech Republlic, s. 107 - 116.

Article in collection of an event

SOLOMONIDOU, A. – **COUSTENIS, A. – **LE GALL, A. – **LOPES, R. – **MALASKA, M. – **SCHMIDTT, B. – **LAWRENCE, K. – **ELACHI, C. – **SCHOENFELD, A. – **SOTIN, C. – **WALL, S. – MARKONIS, I. – **MATSOUKAS, C. Compositional mapping of Titan’s surface using Cassini VIMS and RADAR data. In European Planetary Science Congress 2021 13.09.2021, online. : European Planetary Science Congress, 2021. s. 137-137.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – RIEDL, M. – **LOJDA, J. Socio-economic essence of the forest, its management, protection and regeneration as a property, economic and social phenomenon in the climate change era on the example of the Czech Republic. In IUFRO2020 Conference: The socio-economic and socio-ecological value added of small-scale forestry in the bio-economy. 08.10.2020, Bolzano. Bolzano: IUFRO, 2020. s. 54-54.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – **LOJDA, J. Les jako vlastnický a společenský jev v souvislosti s klimatickou změnou na příkladu České republiky. In Financovanie 2019 Lesy-Drevo 21.11.2019, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. s. 0-112.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – DUDÍK, R. – **DUŠEK, P. – **LOJDA, J. – HAVRÁNKOVÁ, M. – JŮZA, R. Problematika hodnocení společenské efektivnosti vybraných lesnických opatření Programu rozvoje venkova. In Financovanie 2018 Lesy Drevo. Finančná stabilita podnikov lesnicko-drevárského komplexu 22.11.2018, Technická univerzita Zvolen. : , 2018. s. 172-178.

MELIŠOVÁ, E. – HANEL, M. – VIZINA, A. Evaluation of hydrological balance using soil moisture. In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 31. 29.06.2017, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2017. s. 261-268.

KURÁŽ, M. Inverse Modeling of Soil Infiltration Process. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 20.09.2016, Rhodes, Řecko. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AIP Conference Proceedings, 2017. s. 1-4.

ŽÁK, J. – VACH, M. A histogram based radar signal identification process. In International Radar Symposium IRS 2017 Processing 28.06.2017, Praha. Praha: International Radar Symposium IRS 2017 , 2017. s. 1-9.

VOKOUN, M. – HANEL, M. VERIFICATION OF ENSEMBLE PRECIPITATION FORECASTS FOR HYDROLOGICAL MODELLING IN THE CZECH REPUBLIC. In SGEM2016 Conference Proceedings 28.06.2016, Albena Bulharsko. : STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 813-820.

ŽÁK, J. – VACH, M. Use of Different Chaff Materials During Electromagnetic Jamming Exercise. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2016) 19.04.2016, Kosice, Slovakia. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 189-192.

KURÁŽ, M. Schwarz Type Domain Decomposition and Subcycling Multi-time Step Approach for Solving Richards Equation. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. HUNTINGTON QUADRANGLE, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE , 2016. s. 20-24.

KURÁŽ, M. Numerical Solution of the Richards Equation based Catchment Runoff Model with dd-Adaptivity Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA , 2016. s. 25-29.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **DVOŘÁČEK, F. Advanced Chaff usage in modern EW. In 2016 IEEE Radar Methods and Systems Workshop (RMSW) 27.09.2016, Kyiv, UKRAINE. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 56-59.

KURÁŽ, M. Boussinesq and Kinematic Wave Equation based Catchment Transport Model. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 22.12.2014, Rhodes. Melville, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. s. 1-4.

TRYZNA, V. VARIABILITY IN SNOW COVER CONDITIONS AT THE CERTOVA LOUKA AND THE MODRE SEDLO SITES (GIANT MTS.) DURING THE PERIOD 2003-2013. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015; Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Conference proceedings. Volume 1. Hydrology and Water Resources 18.06.2015, Albena. Albena: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. s. 745-754.

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – VIZINA, Š. – MÁCA, P. – PECH, P. VERIFICATION OF REMOTE SENSING DATA FOR MEASURING BATHYMETRY ON SMALL WATER RESERVOIRS.. In 15th International Multidisciplinary Sceintific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1219-1226.

VRBOVÁ, T. – MÁCA, P. – PECH, P. The analysis of the recession hydrograph's limbs on the chosen watershed in the Czech Republic. In 14th GeoConference on WATER RESOURCES. FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS 17.06.2014, Albena, Bulgaria. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 1 "Andrey Lyapchev" Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 2014. s. 707-714.

HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – BERAN, A. – VIZINA, A. Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. In Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly 22.07.2013, Gothenburg, Sweden. ENGLAND: IAHS Press, 2013. s. 187-192.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – BAŠTA, P. DETERMINATION OF GEOMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF WATERSHEDS USING GEOINFORMATIC SYSTEMS. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 85-92.

HRADILEK, V. – VIZINA, Š. – BAŠTA, P. THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF DIGITAL ELEVATION MODELS ON GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATERSHED. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 365-372.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. COMPARISON OF SEMI-DISTRIBUTED AND DISTRIBUTED APPROACHES OF THE HYDROLOGICAL RAINFALL-RUNOFF MODELLING AND DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF WATERSHEDS. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Conference Proceedings, Volume III 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2012. s. 603-610.

PAVLÁSEK, J. – TESAŘ, M. – MÁCA, P. – HANKOVÁ, R. – HUDEČKOVÁ, K. – JAČKA, L. – KLOSE, Z. – ŘEDINOVÁ, J. Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic . In IAHS-AISH Publication 30.03.2009, Germany. Germany: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins; Goslar-Hahnenklee, Germany. , 2010. s. 213-218.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. In 6th World FRIEND Conference "Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources" FRIEND 2010; Fez; Morocco 25.10.2010, Maroko. Morocco: View references (17) View in search results format 1 | IAHS-AISH Publication, 2010. s. 47-53.

Patent

KLOSE, Z. – **STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Způsob pro stanovení vodní hodnoty sněhu sněhové vrstvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306905. 26.07.2017.

Pilot plant, certified technology

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – **DUŠKOVÁ, K. – **TOMEK, M. – **FUČÍK, P. – **ZAJÍČEK, A. – **VACEK, M. – ROUB, R. Měřící aparatura pro kvantifikaci množství sedimentů, Measuring tool for quantification amount of sediments, water; flow; reservoir; sediment, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Aparatura sedimenty, Smlouva o využití výsledku (typu Z – ověřená technologie) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu GEOTAN s.r.o., se sídlem Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň, IČO: 26346257, DIČ: CZ26346257, Ověřená technologie je nejlépe využitelná při určování batymetrie a mocnosti sedimentů v rámci nejmenších vodních nádrží, které nemají archivovanou projektovou dokumentaci či nedisponují funkčním výpustným zařízením. Velký potenciál uplatnitelnosti má ověřená technologie i u vodních nádrží s napjatou hydrologickou bilancí, tj. v případě potřeb zachování provozního stavu hladiny vody ve vodní nádrži., Odbahňování obvykle představuje nejnáročnější část obnovy či rekonstrukce nádrže, a to jak z hlediska nákladnosti, tak technické, administrativní a organizační přípravy. Prezentovaná, v terénu a praxí ověřená technologie nabízí efektivní způsob, jak zajistit požadované informace o množství a rozložení sedimentu v malé vodní nádrži. Zařízení podle tohoto technického řešení umožňuje získat informace o rozložení množství sedimentů v malých vodních nádržích bez nutnosti vypuštění malé vodní nádrže. _______________________________________________________ 39 Ověřená technologie bude využitelná jak pro státní správu (správci vodních toků, Státní pozemkový úřad – SPÚ), tak pro komerční sféru z řad geodetických firem či pro projektanty z oboru vodní hospodářství projektující rekonstrukce vodních nádrží včetně odbahnění. Uplatnění může nalézt rovněž u samotných vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HRADILEK, V. – ROUB, R. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na kajaku za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of RiverSurveyor M9 on kayak to measure batymetry of small water reservoirs, batymetry; kayak; RiverSurveyor, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, B - Ověřená technologie, Technologie - kajak, -, Měřicí kajak je loď přestavěná ze závodní debl kánoe značky Vajda. V jednom otvoru je umístěno měřicí zařízení a v druhém je místo pro jednu osobu, která pomocí kajakářského pádla ovládá loď. Celá loď může být zakrytá, tudíž je vhodná pro celoroční měření. Celý přístroj je připevněn na loď z nevodivého materiálu, protože součástí přístroje je kompas a náklonoměr, pomocí kterých jsou v průběhu měření korigovány náklony plavidla do všech tří směrů., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány MVN a jejich funkce. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy, což je důležité vždy zdůraznit. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochranou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na popsání jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti pak může být započítána při cenové kalkulaci nákladů na odbahnění, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HLAVÁČEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ČUBA, P. – HRADILEK, V. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na trimaranu za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of the RiverSurveyor M9 on trimaran to measure batymetry of small water reservoirs, Trimaran; RiverSurveyor; batymetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie - trimaran, -, Technologie pro nesení RiverSurveyoru M9 v podobě trimaranu představuje nosné plavidlo, které je konstruováno jako polo automatizovaná loď disponující trupem lodi a dvěma stabilizačními plováky., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány funkce MVN. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochrannou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na analýzu jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti může být započítána při kalkulaci nákladů na odbahnění a může tak být výrazně nadhodnocena cena odbahnění, AQUAMONITORING, s.r.o., 29366810, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Results with legal protection

STRNAD, F. Hladinový výparoměr. -- Neuvedený název vydavatele --. 35577. 22.11.2021.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. Zařízení pro měření infiltrace. -- Neuvedený název vydavatele --. 32557. 07.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. Zařízení pro měření infiltrace výtopou. -- Neuvedený název vydavatele --. 32596. 19.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. Systém hrotů pro odečet výšky hladiny kapaliny, sada hrotů pro stísněné prostory a zařízení je obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31588. 13.03.2018.

KLOSE, Z. – STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25984. 21.10.2013.

PECH, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace. Úřad průmyslového vlastnictví. 22507. 26.07.2011.

Technically realized results

PECH, P. – KAHUDA, D. – KUKAČKA, J. INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů podzemní vody, INV-FLOW:Equipment for zonal measurement of vertical groundwater flow and direct quantification of inflows to groundwater extraction wells, Well; Groundwater; vertical flow;, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, INV-Flow, TH04030492, Funkční vzorek -Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, úspora nákladů na měření průsaku kolem vrtu v obsypu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046079, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

Tests of pig population - field tests doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Matoušek Václav; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Population tests in pigs – station tests doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Matoušek Václav, 2009

SEEPAGE prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

DRuTra2D - Two Dimensional Finite Element Solute Transport Model in Variably Saturated Soils with the Dual Permeability Conceptual Approach Ing. Kuráž Michal, 2009

FORTANNS Ing. Havlíček Vojtěch, 2009

DRUtES Ing. Kuráž Michal, 2008

BOUSSMO - A solver to the Kinematic Wave and the Boussinesque Equation Ing. Kuráž Michal, 2008

PONS - Prediction of Outflow with Neural network Systems Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav, 2008

FiltIII prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2008

Certified methodologies

ROUB, R. Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti, Availability of drinking water for residents of small municipalities as an indicator of socio-economic development of society, Drinking water supply; small municipalities; socio-economic development; water supply system; long-term sustainability, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V3, Smlouva byla uzavřena s Obcí Lhotka, Hořejší 16, 267 23, Lhotka, IČO 00509728 v zastoupení starostou obce panem Radkem Filipovským., Výsledky budou uplatnitelné pro orgány státní správy, pro komerční sféru, pro projektanty i pro samotné samosprávné celky a obce., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 24.11.2021,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ROUB, R. Optimalizace a ekonomická náročnost zásobování pitnou vodou, Optimisation and economic exigencies of potable water supply, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V1 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4798/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy)., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

MARVAL, Š. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **CÖLBA, M. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **DUŠKOVÁ, K. – **ZAJÍČEK, A. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MIČUDOVÁ, K. – **KUREKOVÁ, L. – **TOMEK, M. – **VLČKOVÁ, M. Vliv zabezpečení zásobování pitnou vodou na demografický (socio-ekonomický) vývoj malých obcí, The effect of potable water supply on demographic (socio-economical) development of small municipalities, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V2 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4206/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy). , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

KURÁŽ, M. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě z erozního smyvu, detekce a kvantifikace stupně znečištění, lokalizace jeho zdrojů a účinná predikce., Evaluation of surface contamination of the hydrographic network from erosion, detection and quantification of the degree of pollution, localization of its sources and effective prediction., Erosion; soil variability; water infiltration; water pollution; soil properties mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika smyv, ISBN: 978-80-213-, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., IČO: 61647055, smlouva č. PO1383/2020 uzavřena dne 9.12.2020, Ocelářská 949/43, 190 00 Praha 8 Vysočany, +420 731 586 001, kviz@tf.czu.cz, Úspora nákladů na hnojení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZE, Praha, ČR , 14.12.2020,

HANEL, M. – KURÁŽ, M. – VOPRAVIL, J. Mapa erozivity deště v ČR ve vztahu k fyzikálním vlastnostem půd - kombinovaná mapa R a K faktoru, Rainfall erosivity map for Czechia considering physical soil properties, rainfall erosivity; physical soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RK map, smlouva uzavřena s AGRIO, s.r.o., IČ: 25065220, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 25.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa skutečné infiltrace , Map of actual infiltration, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa skinfiltr, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,