×
Department of Water Resources and Environmental Modeling
banner

Publikace

Other results

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MARVAL, Š. – **URBAN, F. – ROUB, R.River bathymetry model based on the analytical curves.. 2019, .

JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. – **LINZMAYEROVÁ, L. – WALMSLEY, A.Vliv vybraných druhů rekultivačních dřevin na hydrofyzikální vlastnosti půd na výsypkách. 2019, In: BÁČOVÁ M., KAVKA P., TEJKL A. [eds]: Hydrologie, GIS a životní prostředí 2019 – sborník abstraktů. České vysoké učení technické v Praze, Praha, ISBN 978-80-01-06591-4, s. 11..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M.The effect of the layer interface on the distribution of infiltrated water in the profile of mountain podzol. 2018, .

JAČKA, L. – TRAKAL, L. – OUŘEDNÍČEK, P. – **ŠÍPEK, V. – KOVÁŘ, M.The swelling of biochar-amended soil can be crucial mechanism decreasing saturated hydraulic conductivity and increasing water-holding capacity at saturation. 2018, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-13678, 2018 EGU General Assembly 2018 © Author(s) 2018. CC Attribution 4.0 license..

KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. – **FALCOVÁ, M.Vliv aplikace organických a minerálních látek na vybrané hydrofyzikální vlastnosti půd. 2018, KOVÁŘ M., JAČKA L., FALCOVÁ M., 2018: Vliv aplikace organických a minerálních látek na vybrané hydrofyzikální vlastnos?? půd. In: BÁČOVÁ M., KAVKA P., VLASÁK K. [eds]: Hydrologie, GIS a životní prostředí 2018 – sborník abstraktů. České vysoké učení technické v Praze, Praha, ISBN 978-80-01-06432-0, s. 17..

PAVLÍK, P. – HANEL, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A.Regional assessment of water balance at the water bodies scale using hydrological signatures. 2018, .

STRNAD, F. – HANEL, M.An index-flood statistical model for drought estimation. 2018, .

MORAVEC, V. – STRNAD, F. – HANEL, M.Assessment of land use change effects on drought characteristics using hydrological model HYPE. 2018, .

KURÁŽ, M. – OUŘEDNÍČEK, P. – TRAKAL, L.Experimental and mathematical modeling of irreversible BIOCHAR sorption in contaminated soil. 2018, .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – **KURÁŽ, V.Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu . 2017, JAČKA L., PAVLÁSEK J., KURÁŽ V., 2017. Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 76 – 83..

ČEPOVÁ, D.Jezerní ekosystémy souostroví Svalbard-oblasti Billefjorden. 2017, .

KOVÁŘ, M. – PAVLÁSEK, J.Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. 2017, KOVÁŘ M., PAVLÁSEK J., 2017: Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 151 – 154..

ČEPOVÁ, D.Stanovení teplotního indexu z naměřených dat v Krkonoších. 2017, .

BUREŠ, L. – MÁCA, P. – ROUB, R. – PECH, P. – **HEJDUK, T. – **NOVÁK, P.River bathymetry estimation based on the floodplains topography.. 2017, .

ČEPOVÁ, D.Hydrologická bilance horského povodí. 2017, Progress workshop .

VOKOUN, M.Comparing ALADIN CZ and ALADIN LAEF precipitation forecasts for hydrological modelling in the Czech Republic. 2017, .

STRNAD, F.Statistical model for drought estimation. 2017, The estimation of return periods of hydrological extreme events and the evaluation of risks related to such events are objectives of many water resources studies. The aim of this study is to develop statistical model for drought indices using extreme value theory and index-flood method and to use this model for estimation of return levels of maximum deficit volumes of total runoff..

MORAVEC, V.; idPublikace = 74812; Název: Vyhodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu s důrazem na výskyt sucha-- Neexistuje podtyp publikace --

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing of evaluation methods applied to raw infiltration data measured at very heterogeneous mountain forest soils. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-16863, 2016 EGU General Assembly 2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License..

VOKOUN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Verification of precipitation forecasts for hydrological modelling for small basins in the Czech Republic. 2015, .

VOKOUN, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Verifikace ensemblové předpovědi srážek modelu ALADIN. 2015, .

SRBOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využitie výstupov modelu CAMx pre mapovanie ovzdušia založenom na rôznom časovom rozlíšení. 2015, .

SRBOVÁ, D.; idPublikace = 67883; Název: Porovnanie modelov SYMOS´97 & AERMOD & CALPUFF-- Neexistuje podtyp publikace --

TRYZNA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce sněhu ve východních Krkonoších v zimě 2014/2015. 2015, Sborník abstraktů konference HYDROMODE 2015.

NAJNAROVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení vlivu těžkých kovů vázaných na prachové částice na vybrané rostlinné druhy. 2015, Najnarová E. a Vachová P.: In Vyhodnocení vlivu těžkých kovů vázaných na prachové částice na vybrané rostlinné druhy. Sborník abstraktů z konference Hydromode 2015. CZU, Fakulta životního prostředí, KVHEM, Kostelec nad Černými lesy 14.–15. 9. 2015 ISBN 978-80-213-2575-3.

HOLUB, J.; idPublikace = 67989; Název: Modelování hydrodynamické zkoušky na reálných vrtech pomocí aplikačního softwaru-- Neexistuje podtyp publikace --

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů. 2015, JAČKA, L., PAVLÁSEK, J., 2015. Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů, in: HAVLÍČEK V., MARTÍNKOVÁ M. et KURÁŽ M. [eds], Hydromode 2015, sborník abstraktů z konference. FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2575-3..

HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – REIL, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití GIS pro mapování povodňových rizik. 2015, Poster na konferenci GIS Esri v ČR 2015.

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – ROUB, R. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky batymetrických měření pomocí echosoundingu. 2015, POSTER NA KONFERENCI VODNÍ NÁDRŽE 2015, 6. – 7. října 2015 v Brně.

REIL, A. – BUREŠ, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Geographic information systems supporting the solution of emergencies and their connection to self-actuated notification systems. 2015, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-13214, 2015 EGU General Assembly 2015 .

BUREŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrodynamické modely jako podpora při rozhodovacím procesu v protipovodňové ochraně. 2015, .

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny. 2015, .

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza trendů krátkodobých srážek a erozivity deště v ČR. 2014, The International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '14, September 25 - 26, 2014, Faculty of Science, Humanities and Education of Technical University of Liberec .

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. 2014, Hydrologie malého povodí 2014.

HEJDUK, T. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy - H neleg. 2014, H-neleg.

KRTKOVÁ, E. – VACH, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Projections of greenhouse gas emissions – Approach used by the Czech Republic in comparison with approaches other EU member states. 2014, Příspěvek obsahuje článek na téma Projekce emisí skleníkových plynů v ČR a ostatních státech EU.

BLAHŮT, J. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – KLIMEŠ, J. – KLOSE, Z. – BALEK, J. – ROUBÍNEK, J. – TÁBOŘÍK, P. – HÁJEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snow-avalanche hazard forecasting in the Krkonoše Mountains, Czechia. 2014, EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – BAŠTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. 2014, JAČKA L., PAVLÁSEK J., BAŠTA P., 2014. Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-13290, EGU General Assembly 2014..

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – ROUBÍNEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of HBV-ETH model. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

ROUBÍNEK, J. – MOESER, D. – PAVLÁSEK, J. – JONAS, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linking snow distribution and forest canopy characteristics by way of hem i- spherical photography . 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – BLAHŮT, J. – BAŠTA, P. – KLOSE, Z. – MOUDRÝ, V. – BALEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New tool for avalanche forecasting in the Krkonoše Mountains. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. – KYSELÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of trends in extreme short-term precipitation for the Czech Republic. 2013, International conference Precipitation Extremes in a Changing Climate Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 60801; Název: Porovnání tří metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti v eluviální vybělené vrstvě podzolové půdy na lokalitě umístěné v centrální části NP Šumava-- Neexistuje podtyp publikace --

HANEL, M. – KYSELÝ, J. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Development and consistency control of dataset on subdaily precipitation for the Czech Republic. 2013, International conference Precipitation Extremes in a Changing Climate Hejnice, Czech Republic, September 24-26, 2013.

PAVLÁSKOVÁ, A. – HANEL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve srážkových úhrnech na území ČR dle nových simulací globálních klimatických modelů. 2013, KONFERENCE HYDROMODE 2013 mezioborová konference s cílem posílit spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, inženýry a studenty, kteří se pohybují v oborech spojených s hydrologií a environmentálními vědami s důrazem na modelování Kostelec nad Černými lesy 19.-20.9.2013.

KRAAIJENBRINK, P. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Výzkumná zpráva; Advanced Delta Change method - Application Manual. 2013, Advanced Delta Change method - application manual User manual for application of new transformation method of precipitation and temperature data. Developed in Royal Netherlands Meteorological Institute in cooperation with Czech University of Life Sciences Prague..

HANEL, M. – VIZINA, A. – PAVLÁSKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Scale-consistent assessment of trends in precipitation extremes in the Czech Republic. 2013, 8th Conference on Extreme Value Theory Fudan University, Shanghai, P.R. China July 8 – 12, 2013.

ČÁMSKÁ, K. – PAVLÁSEK, J. – BEZDĚČKA, P. – BEZDĚČKOVÁ, K. – BAUER, P. – HADINCOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku – co přinesl výzkum. 2013, Ochrana přírody ročník: 2013 číslo: 3 rok vydání: 2013 stránky: 20-22.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prostorově distribuovaný odhad ustálených infiltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. 2012, JAČKA L., PAVLÁSEK J., JINDROVÁ M., 2012: Prostorově distribuovaný odhad ustálených infilltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. In: HAVLÍČEK V., HANEL M. et KURÁŽ M. [eds]: Sborník abstraktů, FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2311-7..

BERAN, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Určování základního odtoku na povodí za pomoci výtokových křivek – vliv parametru ‚TRESHOLD‘ na tvar výtokové křivky povodí. 2012, HYDROMODE 2012, Kostelec nad Černými Lesy.

NAJNAROVÁ, E.; idPublikace = 55301; Název: Identifikace zdrojů a trajektorie transportu vybraných prvků navázaných na aerosolové částice-- Neexistuje podtyp publikace --

HORÁČEK, S.; idPublikace = 55419; Název: Srovnání metod pro stanovení nejistoty v konceptuálním hydrologickém modelování-- Neexistuje podtyp publikace --

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku. 2012, For study of rain-on-snow events was employed special rainfall simulator constructed for these kinds of experiments. The main aim of these experiments was to investigate influence of precipitation to snow cover within the various degree of metamorphosis. Snow cover causes time lag of water discharge and amount of stored water inside the snow matrix. Both of these snow properties are crucial for hydrological cycle. Six simulations of precipitation with various intensity, duration and various frequency of repetition were carried out during the melting period 2011. Temperature was measured in several places of the system, which means that temperatures of snow, incoming/outcoming water and air were recorded. Hydrologic response of snow cover was always very quick and amount of stored water in the snow matrix was approximately from 0.8 to 5 % volumetric. The experiments showed that simulation of rain-on-snow events is very suitable tool for investigating of liquid water behaviour in snow..

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Separace odtoku ze sněhové pokrývky pomocí stabilního izotopu ?2H. 2012, Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku slouží k modelování odtoku. Při klasické simulace je problematická separovat jednotlivé složky odtoku, především tavnou a srážkovou vodu. Pro identifikaci jednotlivých složek byl použit stabilní isotop deuterium, kterým byla obohacena vstupní srážková voda. .

JURAS, R. – KAVAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); INVESTIGATION OF RUNOFF SOURCES DUE TO CHANGES IN WATER ISOTOPIC COMPOSITION - ELSA RIVER, CENTRAL SVALBARD. 2012, Two investigations of hydrologic regime and isotopic changes of ?2H and ?18O were carried out in the Elsa river catchment (fig. 1) during the field campaign in August 2012. Elsa River originates from the Elsabreen glacier in the area of Petuniabukta in Svalbard archipelago (78.6969°N, 16.4101°E). Elsa river channel is approximately 3 km long with quite high elevation gradient. This represents an example of braided river typical for this region. This means that the river flows in unstable channel/channels and carry large amounts of sediment load. Two sampling and measuring campaigns were carried out to study the flow rate changes and diurnal regime of the river flow. The largest changes in discharge in the catchment are related to precipitation events. Significant changes - especially strong diurnal regime - are however related to air temperatures and radiation level. Ice and snow melt stands for the main contributor to runoff. Melt water originating from Elsabreen glacier and adjacent snow fields as well as the melting permafrost layer are main sources of water available for runoff during summer season. Investigating the ratio of melt water added by glacier and melt water added by the snow fields was the main task of the survey. Best way to investigate the amount of contribution of different sources was to analyse stable isotopes 2H and 18O naturally presented in terrestrial water system as a part of a water molecule. Concentration of these isotopes is expressed as ?2H and ?18O, which is defined by VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) and mainly depends on the temperature when the precipitation fell down. This isotopic hydrograph separation is commonly used for separation of a melt water ratio from the total outflow bringing very valuable results. .

JURAS, R. – BAŠTA, P. – SPUSTA, V. – KOCIÁNOVÁ, M. – ŠPATENKOVÁ, I. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Water saturated avalanches in the Krkonoše Mts.. 2012, A database of avalanche occurrence in the Krkonoše Mts. and their basic description has been created since the winter season 1961/62. 869 records of different types of avalanches, classified after De Quervain et al. (1973), were gathered until the season 2005/2006 (Spusta et al. 2006). This database includes 243 cases (28 %) of mixed type - C7 (dry-wet) snow valanches and 82 cases (9,4 %) of wet snow avalanches - C2. Full-depth avalanches represent portion of 8 % and 32 % respectively in these categories. We have focused on four avalanches, which were classified as full-depth very wet valanches. The photographic documentation (e.g. FIGURE 3) proves that these valanches were triggered by presence of flowing water in the saturating zone and seem to be very similar to slushflows or slush avalanches described by Rapp (1960) from northern Sweden. Since the slushflows and slush avalanches have been known, a great attention has been paid to these phenomena, because the consequences of their occurrence are often destructive for the human property and human life (Hestnes 1985, Hestnes et andersen 1998, Perov 1998). .

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of measures for adaptation to present changes in climatic conditions in a central Bohemia catchment. 2012, .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. 2011. JAČKA L., PAVLÁSEK J., PECH P., 2011: Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. In: ŠÍR M. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2011. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-02-02290-9, s. 175 – 182..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimated values of the saturated hydraulic conductivity of podzolic soils in the central part of the Šumava National Park – comparison of methods. 2011. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11751, 2011 EGU General Assembly 2011 © Author(s) 2011.

VIZINA, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka. 2011. ISBN: ISBN 978-80-904450-5-5; Místo vydání: Praha; Název sborníku: Student GIS projekt 2011 – 7. studentská konference – Sborník; Počet stran: 9; Název nakladatele: Arcdata Praha, s. r. o.; Datum zahájení: 5.10.2011; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 187; Strana do: 196 .

VIZINA, Š. – BROŽIČKOVÁ, O. – HRADILEK, V.; idPublikace = 52111; Název: Posouzení organizačních a agrotechnických protierozních opatření pro zmírnění účinků povodní v povodí Rakovnického potoka-- Neexistuje podtyp publikace --

MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Possibilities of flood forecasting in the small headwater catchments: case study Czech Republic. 2011. Článek v recenzovaném maďarském časopise. Special Issue, Bulletin of Szent Istvan University, p. 97-109..

JURAS, R. – KOCIÁNOVÁ, M. – SPUSTA, V. – BRZEZINSKI, A. – KOŘÍZEK, V. – CINGR, P. – PRETEL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 50 years of avalanche monitoring, research and practice of mountain rescue service in the Krkonoše/Karkonosze Mts. (Czech/Poland) . 2011. Zhodnocení 50-ti letého monitoringu lavinové aktivity v Krkonoších..

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of rain-on-snow events by ranfall simulator. 2011. Presentation of newly constructed rainfall simulator, which investigates water behaviour in snowpack..

Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, Magdalena Mrkvičková (externí), 2010

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Radka Hanková, Ing. Kateřina Hudečková, Ing. Lukáš Jačka, Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jana Ředinová, Ph.D., 2010

SNOW COVER MEASUREMENT in Stříbrný hřbet ridge by GPS RECEIVERS Ing. Roman Juras, Ing. Kateřina Gdulová, 2010

The processes in spatially distributed hydrological model Ing. Aleš Balvín, 2010

PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 55791; Název: Modelování podzemní vody nad horizontálním a nakloněným nepropustným podložím-- Neexistuje podtyp publikace --

Estimation of the saturated hydraulic conductivity of the mountain catchment located in Šumava National Park Ing. Lukáš Jačka, 2010

Estimation of potencial slushflow occurrence in Krkonoše Mts. using GIS analyse Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Milena Kociánová (externí), 2010

SNOW COVER MEASUREMENT WITH GPS REFERENCE RECEIVERS Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

The slushflow research on KVHEM in 2010 Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

Comparisons of snow cover development in areas with different solution of bark beetle calamity in central part of Sumava National Park Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

Multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Changes of precipitation extremes in regional climate model simulations for the Czech Republic Ing. Martin Hanel, Ph.D., 2010

Changes of extreme precipitation in regional climate model simulations for the Czech Republic Ing. Martin Hanel, Ph.D., Ing. Adam Vizina, 2010

Hydromode 2009 Ing. Kubínová Petra, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch, 2009

XIV. Annual Snow Meeting Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009

Gene-transfer model in a general population as a basis to efficient management with gene resources doc. RNDr. Lachout Petr, CSc.; doc. Ing. Lstibůrek Milan, MSc, Ph.D., 2009

Impact of Chosen Methods of Excess-rainfall Estimation on a Short-term Runoff Prediction Ing. Vaššová Darina; Ing. Heřmanovský Martin, 2009

Neural networks forecast in small catchments with transfer of network parameters Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

A non-stationary index-flood model for precipitation extremes in transient RCM runs Ing. Hanel Martin, 2009

An Adaptive Time Discretisation to the Numerical Solution of the Richards' Equation Ing. Kuráž Michal, 2009

Risk of slushflows in area of the Giant Mountains NP and possibilities of their prediction Ing. Juras Roman, 2009

Occurence of slushflows in Krkonose Mts. Ing. Juras Roman; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Kociánová Milena, 2009

Water retention in snowcover Ing. Juras Roman, 2009

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, the Czech Republic Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Hanková Radka, 2009

Snowcover monitoring on the catchment Modrava 2 Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009

Estimation of infiltration parameters on Modrava 2 catchment Ing. Jačka Lukáš, 2009

The data preparation of spatially distributed hydrological model Ing. Balvín Aleš, 2009

Iron in the stream waters Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2009

Comparison of chosen methods of cluster analysis for regionalisation based on descriptors Ing. Heřmanovský Martin, 2009

Modelling of hydrological balance under climate change conditions in a daily time-step Ing. Hanel Martin, 2009

Synthetic historical rainfall series Ing. Kneblová Lenka; Ing. Pavlíčková Lenka, 2009

Hydrological modeling of the watershed and primary terrain atributes in the Modrava 2 catchment Ing. Bašta Petr, 2009

Material and energy flow in municipalities – The use of environmental management accounting doc. Ing. Hájek Miroslav, Ph.D.; Mišák Zbyněk, 2009

Introduction of FORTANNS software Ing. Havlíček Vojtěch, 2009

Fitting hydrological conceptual models Ing. Máca Petr, Ph.D., 2008