×
Katedra aplikované ekologie
banner

Úvod

Pedagogická i vědecká činnost katedry aplikované ekologie (KAE) je zaměřena na širokou škálu problematik, jako je historický vývoj krajiny, šíření invazních rostlin, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologie a využití mokřadních ekosystémů, městské odvodnění nebo posuzování a opětovné využití různých typů odpadů. Členové katedry garantují jeden bakalářský obor (Územní technická a správní služba) a dva magisterské (Krajinné inženýrstvíRegionální environmentální správa).

Katedra provozuje Hydrochemickou laboratoř.