×
Katedra jakosti a spol. strojů
banner

Obor Inženýrství údržby

V průběhu času se zájem a potřeby praxe měnily a přesouvaly od potřeby zajištění kvality výroby, služeb i systémů jejího řízení a prokazování k problematice péče o hmotný majetek. V souladu s tímto trendem se pracovníci katedry již od roku 2000 podíleli na vzniku České společnosti pro údržbu, která je zapsaným spolkem a je neziskovou právnickou osobou. Společnost působí v oblasti integrované péče o hmotný majetek a klade si za cíl poskytovat informace, výcvik a pomoc pro zavádění integrované péče o HM na světové úrovni. V roce 2006 se stala členem Evropské federace národních společností pro údržbu. Pracovníci katedry se na její činnosti významně podílejí.

 

V oblasti výuky reagovali pracovníci katedry přípravou nového studijního oboru „Inženýrství údržby“. V roce 2008 byl tento obor na Technické fakultě akreditován jako tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium v presenční i kombinované formě studia.

 

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6969-studium/r-6981-studijni-obory/r-7486-obory-bakalarskeho-studia/r-7490-inzenyrstvi-udrzby