×
Katedra plánování krajiny a sídel

Webové stránky KBUK

Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK) zajišťuje výuku profilových předmětů studijního programu krajinného inženýrství, vodního hospodářství, krajinných a pozemkových úprav a důležité předměty programu lesního inženýrství, odborné předměty na Agrobiologické fakultě, Provozně ekonomické fakultě a Institutu tropů a subtropů ČZU v Praze.


Svým zaměřením, orientovaným na ochranu a racionální využívání půdy, vody a mimoprodukční funkce krajiny, tedy hlavní komponenty krajiny, navazuje katedra na dlouholetou tradici pořádání tohoto studia kulturně technického inženýrství a lesního inženýrství v českých zemích. Kromě přednášek a cvičení v učebnách univerzity je učební plán doplněn praktickou výukou v terénu.

Pracovníci katedry

Sklenička Petr

Floriánová Marie

Publikace

Visual preferences for wind turbines: location, numbers and respondent characteristics

Visual Perception of Habitats Adopted for Post-Mining Landscape Rehabilitation

Remnants of medieval field patterns: Spatio-temporal changes and conservation principles