×
Katedra profesního a personálního rozvoje
banner

Úvod

Aktivity katedry profesního a personálního rozvoje jsou směrovány především dovnitř univerzity. Katedra organizuje různé formy vzdělávání v oblasti primární pedagogické přípravy mladých pedagogů univerzity, v oblasti zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů, rozvoje prezentačních a pedagogických dovedností pro doktorandy ČZU. Podílí se na sociálně-psychologickém poradenství pro studenty (příp. zaměstnance), realizuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. Nabízí rovněž krátkodobé kurzy pro zaměstnance i nepedagogické pracovníky ČZU, podílí se na poradenství v oblasti uplatnění absolventů. Katedra se spolupodílí na realizaci evaluačního šetření pedagogického procesu na univerzitě podle pokynů vedení univerzity a vedení IVP.
Poskytuje odbornou poradenskou činnost v oblasti pedagogiky pro pedagogická pracoviště ČZU. KPPR je pověřena vytvořením jednotného rámce pro univerzitu třetího věku na ČZU a podle pokynů vedení univerzity a IVP realizuje systém centrální koordinace činnosti Univerzity třetího věku.