×
Katedra práva
banner

Katedra práva

Posláním katedry práva je předat studentům základní rozsah právních znalostí, které jsou nutné pro jejich budoucí uplatnění. Soustava předmětů byla na všech fakultách přebudována tak, aby byly zabezpečeny návaznosti jednotlivých předmětů vyučovaných katedrou a studenti získali ucelený teoretický základ a na něj navazující podrobnější znalosti o jednotlivých právních odvětvích. Katedra práva je nejen největším šiřitelem dílčích právnických znalostí pro neprávníky v ČR, ale díky svému výukovému profilu si udržuje i vysokou kvalitativní úroveň při sledování nejnovějších právních trendů, souvisejících s implementací evropského práva do legislativního rámce ČR.