×
Katedra práva
banner

Katedra práva

  • Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů katedry práva naleznete na webových stránkách PEF v záložce pedagogové a dále v kontaktech - Konzultační/Úřední hodiny. Individuální konzultace lze dohodnout vždy jen po předchozí dohodě s pedagogem přes e-mail nebo telefon.
  • Pro volbu tématu diplomové nebo bakalářské práce se přihlašte na is.czu.cz.