×
Katedra zahradnictví
banner

Činnost katedry

 

Katedra zahradnictví
zajišťuje výuku zahradnických předmětů u tříletého profesního bakalářského studia zahradnictví. S Vyšší odbornou školou zahradnickou (VOŠZa) v Mělníku bylo zahájeno studium Podnikání v zahradnictví. Dále vybraných předmětů v oboru Rostlinná produkce, Trávnikářství, Ekologické zemědělství, Zahradní a krajinářské úpravy a předmětů v teoretických studijních programech bakalářského studia Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova, obory Produkční a okrasné zahradnictví, a Rostlinolékařství.


Zajišťuje výuku v pokračujícím magisterské studium v prezenčním studijním programu Produkční zahradnictví. Tím se dále rozšiřuje nabídka pro zájemce o zahradnickou specializaci a studium splňuje požadavky na absolventy u produkčních, realizačních a manažerských společností nebo u podnikatelů.


Při výuce zahradnických předmětů je vedle teoretického výkladu věnována značná pozornost praktické výuce ve sklenících FAPPZ, na Pokusně demonstrační stanici v Praze Troji a ve sklenících ČZU. Tato pracoviště jsou ve svých záměrech orientována na demonstraci nových technologií a vytvářejí podmínky pro řešení diplomových prací. Ve sklenících jsou zajišťovány praxe studentů magisterského i bakalářského studijního programu.


Při praxi se studenti jednak zdokonalují v zahradnických dovednostech, jednak pomáhají vypěstovat sadbu, která slouží pro demonstrační výsadby letniček a pro pokusnou stanici v Troji.


Úzká spolupráce je navázána s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze – Ruzyni, kde probíhají pokusy v sadu jabloní při řešení etapy fakultního výzkumného záměru, dále jsou zajišťována vybraná cvičení z předmětu Ovocnictví a jsou tu zadávány i diplomové nebo závěrečné bakalářské práce a končí jedna doktorská dizertační práce. Rovněž tak spolupracujeme s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích, s.r.o., kam jezdí studenti na exkurze a praxe. Podle potřeby se zadávají i bakalářské nebo diplomové práce a témata, která jsou blízká společně řešené problematice.


Vzhledem k tomu, že se počet studentů všech forem studia zahradnických oborů rozšiřuje, hledají se další možnosti spolupráce. Kromě některých ovocnářských a vinohradnických podniků (S.A.D. Daminěves, Výzkumná stanice vinařská VÚRV v Karlštejně) jsou to i zelinářské, květinářské a školkařské firmy (Montano Valtr Semice, Agropodnik Bohušovice, SINCO Mělník, Tulipa Praha, Velkotržnice ovoce, zeleniny a květin Lipence, Hanka Mochov, Arboeko Obříství, školky Montano Přerov nad Labem a jiné).

Výzkum pracovníků katedry je zaměřen na tvarování a řez ovocných rostlin, regulaci růstu a násady plodů, hodnocení světového sortimentu slivoní, testování vlivů působících na produkci zeleniny z hlediska dosažení rentabilní a jakostní produkce s ohledem na šetrný přístup k přírodním zdrojům a trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, ochranu původního genofondu při zajišťování ekologické péče o krajinu a rozšiřování pěstovaného sortimentu květin.

Spolupracujeme s předními zelinářskými a ovocnářskými podniky, kde probíhají exkurze a praxe, dále zajišťujeme širokou poradenskou činnost pro producenty ovoce a zeleniny.

Dále jsme se ve spolupráci s regionálními ovocnářskými uniemi podíleli na zajištění několika odborných seminářů spojených s praktickou instruktáží řezu jabloní a soutěží v řezu stromů pro ovocnáře z praxe. Seminářů, které proběhly v sadech ovocnářských podniků v Praze - Ruzyni, Vičicích u Chomutova a Ostroměři, se zúčastnil velký počet ovocnářů, školkařů, ale i studentů středních a vysokých zahradnických škol. O tyto akce je mimořádný zájem ze strany odborné veřejnosti.