×
Výzkumná stanice Troja
banner

Demonstrační a výzkumná stanice katedry zahradnictví

Základní informace o stanici

Demonstrační a výzkumná stanice v Praze Troji je svým zaměřením orientována na demonstraci nových technologií využívaných v profesním zahradnictví. Tento odborný potenciál je využíván při praktické výuce zahradnických předmětů a v průběhu praxí, kdy se studenti zdokonalují v praktických zahradnických dovednostech. Stanice vytváří podmínky pro řešení bakalářských, diplomových a dizertačních prací studentů fakulty a je současně důležitým experimentálním zázemím pro výzkum především v oblasti zahradnictví, ale i v dalších oborech fakulty.
Ne venkovní ploše je výsadba slivoní vybraného světového sortimentu s vyšším stupněm tolerance nebo rezistence k virové šarce, dále demonstrační výsadba širšího sortimentu hrušní, převážně novějších odrůd ze Šlechtitelské stanice Těchobuzice (Sempra Litoměřice) ve tvaru štíhlé vřeteno. Jsou zde také demonstrační a pokusné plochy zeleniny, např. sortiment méně známých druhů zeleniny, pokusy s ověřováním vlivu abiotických a biotických faktorů na výnos a kvalitu zeleniny, dále sortimenty letniček i trvalek (např. vertikální stěny osázené trvalkami) aj.

Aktuality:

Den otevřených dveří 2022 na Demonstrační a výzkumné stanici Troja proběhl 31. 8.

Více informací v sekci "Den otevřených dveří"

Sysli si oblíbili areál stanice České zemědělské univerzity v pražské Troji. (16.7.2020)

https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/sysli-si-oblibili-areal-stanice-ceske-zemedelske-univerzity-v-prazske-troji/