×
CEMS2
banner

Centrum ekonomicko-manažerských studií II

Vítejte na oficiálních stránkách Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze věnovaných informacím, aktualitám a dalším výstupům z 2.etapy stavby Centra ekonomicko-manažerských studií (CEMS 2).

Výstavbou CEMS 2 je realizována druhá etapa plánované dostavby budovy PEF formou realizace Centra ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze (CEMS). První etapa byla dokončena v roce 2006 a naše fakulta se tehdy rozšířila o tolik potřebné prostory objektu CEMS 1.

Stavba druhé etapy tak vlastně rozšířuje budovy PEF a CEMS1 o další výukové a kancelářské prostory prodloužením spojovacího krčku CEMS 1 a výstavbou nové budovy rovnoběžné s původní stavbou z roku 1964. Nejdůležitějším "přírůstkem" fakulty bude:

  • 7 nových seminárních místností typu "Cxx" (30 osob),
  • 2 posluchárny typu EIV/EV (60 osob),
  • reprezentativní zasedací místnost (72 osob),
  • multifunkční seminární místnost s mobilní příčkou (2x36 nebo 1x72 osob),
  • 14 cvičeben (24 osob).

V suterénu pak přibudou sklady, archivy a kolárna s umývárnou. Ve 2.NP vznikne nový bufet s posezením přisazený do odpočinkového prostoru. Nové kancelářské prostory pak umožní přesun KJ a KPr z nepříliš vyhovujících prostor budovy ARITMA (bývalé Vojenské katedry ČZU). Stejně tak nové výukové prostory umožní fakultě opustit "pronajmuté" učebny rozeseté po areálu ČZU.


Plánování realizace druhé etapy bylo zahájeno již v roce 2007, ale až v roce 2012 došlo k výběru projektantů na zhotovení projektu ve stupni DUR (Ateliér Intar s hlavním architektem Ing. Petrem Duškem, který je autorem původního projektu CEMS z roku 2006). Projekt byl definitivně schválen v dubnu 2014, ale pro zhotovení projektu DSP a výběr zhotovitele byl vybrán jiný projektant (Stopro s.r.o. s hlavním architektem Ing. Jakubem Volkem) a v projektové dokumentaci došlo k dílčím změnám.

V rámci nadlimitní veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby - Zlínstav a.s. Technickým dozorem investora byla pověřena firma Gleeds s.r.o. Hlavním koordinátorem za ČZU je Provozně technický odbor. Fakultu jako budoucího uživatele zastupuje tajemnice JUDr. Marie Divišová, Ing. Ondřej Hradecký (autor obsahu tohoto webu) a Ing. Petr Benda, Ph.D. Vlastní stavba byla zahájena 25.1.2016 a podle uzavřené smlouvy by měla být budova dokončena a předána do užívání naší fakultě do 14 měsíců.

Výsledný objekt je nejlépe znázorněn v architektonické vizualizaci: