×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
banner

Diasporologická laboratoř

Experimentální prostory > Diasporologická laboratoř

Diasporologická laboratoř je vybavena pro sledování základních biologických vlastností semen plevelných rostlin.

V laboratoři jsou umístěny čtyři kusy růstových komor Panasonic MIR-162 (Sanyo, http://eu.sanyo.com/) s možností regulace teploty vzduchu a světelného režimu.

Pro práci se semenným materiálem je laboratoř rovněž vybavena počítadlem semen (Seed counter CONTADOR http://www.pfeuffer.com) a standardním laboratorním vybavením.

     

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.

Sbírka semen plevelných rostlin

V laboratoři je umístěna sbírka semen plevelných rostlin, která v současné době zahrnuje přibližně 1000 položek. Jedná se zejména o segetální, příp. ruderální taxony flóry České republiky, včetně druhů považovaných za vzácné až vyhynulé či naopak druhů s recentním invazním charakterem šíření. Většina uchovávaných taxonů obsahuje položky z různých ročníků sběru či rozdílných lokalit.

Garantem sbírky semen plevelných rostlin je Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.