×
Katedra agroekologie a rostlinné produkce
banner

Pedologická laboratoř

Experimentální prostory > Pedologická laboratoř

Pedologická laboratoř je určena pro analýzy základních fyzikálních a chemických vlastností půdy, které souvisí s výzkumnými a vzdělávacími cíly katedry. Přístrojové a technické vybavení je primárně koncipováno pro studium vlivu zpracování půdy a porostů plodin na parametry horní vrstvy půdy a pro specifikaci půdních podmínek z hlediska biologie semen plevelných rostlin.

 

Přístrojového a technické vybavení pracoviště umožňuje provádět následující analýzy a měření:

 

Laboratorní měření a analýzy:

 • Objemová hmotnost a objemová hmotnost redukovaná stanovená pomocí fyzikálních válečků a následné parametry stanovované z neporušeného půdního vzorku
 • Stabilita půdních agregátů (metoda mokrého prosévání) pomocí přístroje Wet Sieving Apparatus (Eijkelkamp, NL)
 • Aktivní acidita (pHH2O) a výměnná acidita (pHKCl) s použitím pH metru Schott CG842SET (SCHOTT Geräte GmbH, DE)
 • Obsah organické hmoty v půdě na základě potenciometrické titrace do mrtvého bodu
 • Zrnitostní složení pomocí hustoměrné metody
 • Stanovení vodního potenciálu půdního vzorku pomocí WP4C Dewpoint Potentiometer (Decagon Devices, Inc., USA)
 • Stanovení zásoby semen plevelů v půdě metodou mokrého prosévání

  
Obr. vlevo: Stanovení obsahu organické hmoty v půdě a pH půdy
Obr. vpravo: Stanovení stability půdních agregátů

 

Terénní měření:

 • Propustnost půdy pro vzduch přístrojem PL 300 Air Permeability Meter (Umwelt-Geräte-Technik GmbH, DE)
 • Penetrační odpor půdy pomocí penetrometru PN 10 (ČZU v Praze, CZ)
 • Ambulantní a kontinuální měření teploty půdy, vlhkosti půdy a vodního potenciálu půdy (viz. přístrojové vybavení)
 • Půdní respirace a evaporace s využitím analyzátoru CIRAS 2 a sondy SRC-1 Soil Respiration Chamber (PP Systems, USA)
 • Stanovení infiltrace pomocí dvouválcového infiltrometru (Eijkelkamp, NL)

     
Obr. vlevo: Stanovení infiltrace pomocí dvouválcového infiltrometru
Obr. uprostřed: Přístroj PL 300 pro stanovení propustnosti půdy pro vzduch
Obr. vpravo: Stanovení půdní respirace a evaporace (CIRAS 2 a sonda SRC-1)

 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Brant, Ph.D.