×
Katedra veterinárních disciplín
banner

Katedra veterinárních disciplín

Katedra veterinárních disciplín disponuje moderními laboratořemi s laboratorním a přístrojovým vybavením pro práci s gametami: počítačem řízenou analýzou pohyblivosti spermií (CASA), spektrofotometrem, badatelským fluorescenčním mikroskopem (Nikon) s počítačovou analýzou obrazu, laboratoří pro in vitro kultivaci a in vitro fertilizaci (IVF) oocytů vybavenou kultivačními termostaty s řízenou atmosférou, proteomickou laboratoří s proteomickými metodami izolace a detekce proteinů, jako 2D a 3D elektroforéza, Western blott.