×
Botanická zahrada
banner

Index Seminum

Výměna semen v rámci Indexu Seminum je možná pouze mezi botanickými zahradami a vědeckými instuticemi a je podmíněna použitím jen pro vědecké a výzkumné účely, nikoliv pro komerční účely.