×
HUBRU
banner

PEF ČZU vybudovala první kolaborativní laboratoř použitelnosti na světě

News > PEF ČZU vybudovala první kolaborativní laboratoř použitelnosti na světě

Dne 8. února 2016 byla na ČZU v rámci VaVPI projektu „HUBRU – laboratoře pro studium lidského chování“ oficiálně otevřena první kolaborativní laboratoř použitelnosti na světě. Dle produktového manažera laboratoře Ing. Josefa Pavlíčka Ph.D., který s odborným konzultantem Rudolfem Bockem pracoval na výstavbách laboratoří použitelnosti pro společnost Sun Microsystems v USA, se jedná o první laboratoř svého druhu na světě.

Myšlenka kolaborativního testování je původní a vznikla na Provozně ekonomické fakultě - konkrétně na katedře Informačního inženýrství. Kolaborativní testování je specifické v tom, že v jeden okamžik řeší zadaný úkol několik účastníků testu. Každý z participantů je měřen jako jednotlivec, ale zároveň je součástí týmu. V rámci zkoumání se zaznamenává průchod testovacím scénářem, verbální projevy, mimika obličeje, řeč těla, rozhovor uživatelů i jejich dotazování a jiné biometrické údaje. V kolaborativním testování jsou sledované sociální vazby při řešení problému mnohem přirozenější než v případě atomického prostředí. Takto lze realizovat i výzkumy zaměřené na modely týmového chování.

Laboratoř použitelnosti, nacházející se ve výukovém pavilonu T, dokáže díky své jedinečné architektuře sledovat až 10 testovaných jedinců najednou, díky tomu dokáže také snížit časovou náročnost i celkové náklady testování. Kromě zkoumání softwarových prostředků lze využít laboratoř také pro testování použitelnosti manuálů různých komerčních produktů i kvality jiných dokumentů. Testovací místnost laboratoře je vybavena špičkovou technikou zahrnující počítače s pasivním chlazením, monitory vybavené webkamerou snímající tvář participanta, velkoplošnými obrazovkami na stěnách, bezdrátovými sluchátky s mikrofonem, zařízení EyeTracking sledující zrak a přenosnou videokamerou. Celá místnost je monitorovaná pomocí 4 enviromentálních Dome kamer, které snímají obraz a zvuk v pracovním prostoru. Pro komunikaci moderátora s testovanými participanty slouží reproduktory nebo bezdrátové sady sluchátek s mikrofonem.

V místnosti režie pro moderátory a správce testů se kromě audio a HD video řetězce nachází centrální serverový systém pro ukládání záznamů, administraci sdílení obrazu a komplexní správu. Nechybí zde ani mixážní pult, směrové mikrofony, aktivní reproduktory pro testovací místnost a mnoho dalšího vybavení. Součástí laboratoře je také malá observatoř, vybavená moderním projekčním zařízením, umožňující řízené sledování průběhu testování.

V možnostech této laboratoře jsou nejen klasické studie použitelnosti, ale také kolaborativní usability testy, real-world user experience, behaviorální výzkum, testování komerčních produktů a služeb včetně mobilních aplikací, testování médií (online, offline média, tiskové a POS materiály, reklamní TV spoty), focus group výzkumy a testování kvality výukových a zkušebních testů.

Laboratoř budou moci využívat nejen akademičtí pracovníci, ale také studenti. Již nyní byli zapojeni do prvních výzkumů studenti předmětu Interakce člověk a počítač. O laboratoř je také velký zájem ze strany praxe, o spolupráci se hlásí množství firem. Protože se jedná o první laboratoř svého druhu na světě, probíhá také práce na vytvoření metodiky pro kolaborativní testy.

Projekt kolaborativní laboratoře použitelnosti byl realizován jako součást projektu „HUBRU – laboratoře pro studium lidského chování“ v rámci výzvy číslo 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Součástí projektu je také stanice virtuální reality pro simulace reálných situací s možností snímání chování jedince v dané situaci spolu se záznamem vybraných parametrů biologické zpětné vazby. Podrobné informace o projektu a možnostech využití kolaborativní laboratoře použitelnosti jsou k dispozici na http://hubru.pef.czu.cz.

Ing. Ondřej Hradecký, Ing. Tomáš Martínek

Středisko informačních služeb PEF