×
Department of Botany and Plant Physiology
banner

On-line katalog a studovna

Library > On-line katalog a studovna

Elektronický katalog knihovny je vytvořen pomocí automatizovaného knihovního systému ALEPH, který je shodný s centrálním katalogem ČZU. Knihy jsou označovány čárovými kódy, zapsány do elektronického katalogu, doplněny předmětovým popisem dle norem MDT a následně zařazeny zpět do knihovny. Elektronický katalog je neustále aktualizován, časově velmi náročná katalogizace rozsáhlého knihovního fondu (6000 svazků) stále pokračuje.

Vstup do on-line katalogu (výhledávání ve všech fondech)

Vstup do on-line katalogu (databáze všech knih v botanické knihovně)

Obnova on-line katalogu knihovny (software a PC vybavení) byla finančně podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu
VISK3 2015 - "Obnova on-line katalogu a zpřístupnění unikátní botanické knihovny pod Studijním a informačním centrem ČZU v Praze".

Studovna

Knihovna je všem zájemcům přístupna pouze presenční formou. Jednotlivé svazky je možno studovat ve studovně dílčí botanické knihovny katedry botaniky a fyziologie rostlin.

Otevírací doba:

dle předchozí dohody
tel.: +420 22438 2529
e-mail: library@af.czu.cz