×
Department of Botany and Plant Physiology
banner

Equipment

Katedra disponuje velmi moderním vybavením přístrojů na měření fyziologických charakteristik a dále na strukturální botaniku. Níže uváděný výčet zahrnuje pouze nejvýznamnější přístroje či přístrojové celky.

  Název přístroje Kontakt Manuál/video
Digitální mikroskopické pracoviště Nikon
Digitální mikroskopické pracoviště Nikon - 50i a SMZ800 (SMZ645)
Ing. Petrů
Linka pro přípravu mikroskopických preparátů Slee
Ing. Petrů
Analyzátor výměny plynů ADC LCpro+
Doc. Hnilička
 
Set přístrojů v laboratoři fyziologie rostlin (Konduktometr GRYF 158 | Refraktometr DR 301-95 | Kirchhoff-Bunsenův spektroskop | Spektroskop Helios) Dr. Hniličková
Kalorimetr IKA C 200 Doc. Hnilička
Pěstební komora Conviron E8 - stres do -5°C
prof. Hejnák
Porometr AP4 | Friocell (inkubátor) | Homeginizátor Doc. Hnilička
Chlorofylmetr CCM- 300 Doc. Hnilička
Rotorový rychlomlýnek "Pulverisette 14" FRITSCH Doc. Hnilička
Spektrofotometr UV-Vis Evolution 201 Doc. Hnilička
Rotorový rychlomlýnek "Pulverisette 14" FRITSCH Doc. Hnilička