×
Katedra vodních zdrojů
banner

Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements

The Multimedial Study Guide of Field Hydropedological Measurements is created in Czech and English versions and it is available at  http://hydropedologie.agrobiologie.cz/en-index.html

(Description of the websites...) Web tvoří deset samostatných stránek v každé jazykové verzi: úvodní stránku a devět tématických stránek pro každou prezentovanou metodu terénního měření. Každá stránka je v horní části opatřena přehlednou tlačítkovou lištou pro rychlý přesun z kterékoli stránky na jinou. V horní části Úvodní stránky je přepínač české a anglické verze.

Tématické stránky obsahují devět terénních hydropedologických metod stanovení:

* Odběr neporušeného půdního vzorku

* Odběr porušeného půdního vzorku

* Stanovení vlhkosti půdy nepřímými nedestruktivními metodami

* Stanovení tenzometrického potenciálu půdní vody

* Nasycená hydraulická vodivost: Jednosondová metoda

* Nasycená hydraulická vodivost: Dvouválcový infiltrometr

* Nasycená hydraulická vodivost: Tlakový infiltrometr

* Nenasycená hydraulická vodivost: Mini Disk Infiltrometer

* Nenasycená hydraulická vodivost: Hood Infiltrometer

Ke každé metodě je přiloženo instruktážní video s paralelními českými a anglickými titulky komentujícími obrazové dění. Každá tématická stránka je dále opatřena množstvím ilustrativních fotografií, obrázků, tabulek a grafů, které doplňují a vhodně rozšiřují textovou část: teoretický základ a podrobný popis jednotlivých metod stanovení, poznatky z praxe a případně upozornění na chyby měření. Pro každou prezentovanou metodu jsou dále uvedena skutečná změřená data a postup jejich zpracování včetně rovnic, tabulek a grafů. Každá tématická stránka je zakončena přehledem použité a doporučené literatury.