×
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
banner

Garantované předměty

VCV03Z Odborná praxe (POV)
VCV07Z Aktivizační metody ve vzdělávání (POV - vol.)
VCV104Z Aktivizační metody ve vzdělávání (POVK - vol.)
VCV141Z Úvod do studia (KPVk)
VCV142E Úvod do ekonomie (KPVk)
VCV143Z Komunikační a prezentační dovednosti (KPVk)
VCV145Z Kariérový management (KPVk)
VCV154Z Projektové řízení (KPVk - vol.)
VCV171Z Úvod do studia (UPV)
VCV172Z Informatika ve vzdělávání (UPV)
VCV174Z Aktivizační metody (UPV - vol.)
VCV202Z Didaktika praktického vyučování - CVUOP
VCV204E Řízená souvislá pedagogická praxe - CVUOP
VCV205Z Biologie mládeže a školní hygiena - CVUOP
VCV206Z Závěrečná práce - CVUOP
VCV21Z Úvod do studia (KPV)
VCV22E Úvod do ekonomie (KPV)
VCV23Z Komunikační a prezentační dovednosti (KPV)
VCV25Z Kariérový management (KPV)
VCV34Z Projektové řízení (KPV - vol.)
VCV86E Didaktika praktického vyučování II (UPV3)
VCV90E Analýza vzdělávacích obsahů III (UPV)
VCV96Z Odborná praxe (POVK)
VPV103E Etika učitelství (UPV)