×
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
banner

Garantované předměty

VCV106Z Aktivizační metody ve vzdělávání (UPV - vol.)
VCV88E Analýza vzdělávacích obsahů II (UPV)
VCV108Z Člověk a svět práce (UOP - vol.)
VCV84E Didaktika odborných předmětů (UPV)
VCV82E Didaktika praktického vyučování III (UPV3)
VCV02E LMS systémy ve vzdělávání (POV)
VCV52Y Příprava na studium na ČZU v Praze II
VRV125Z Příprava učebních textů (UPV - vol.)
VCV101Z Řízená pedagogická praxe - náslech (UPV)
VCV79E Řízená pedagogická praxe (UOP)
VCV85E Řízená pedagogická praxe (UPV)
VCV204E Řízená souvislá pedagogická praxe - CVUOP
VCV203Z Řízení výchovy a vzdělávání - CVUOP
VCV08Z Seminář k bakalářské práci (POV)
VCV105Z Seminář k bakalářské práci (POVK)
VCV76E Didaktika praktického vyučování I (UPV2)
VPV77Z Informační a komunikační technologie v odborném vzdělávání (UOP)
VPV07Z Informatika ve vzdělávání (POV)
VCV92Z Informatika ve vzdělávání (POVK)
VCV05E Kariérové poradenství (POV)
VCV97E Kariérové poradenství (POVK)
VCV93E LMS systémy ve vzdělávání (POVK)
VCV107Z LMS systémy ve vzdělávání (UPV - vol.)
VCV06Z Multimedia ve vzdělávání (POV - vol.)
VCV103Z Multimedia ve vzdělávání (POVK - vol.)
VCV51Y Příprava na studium na ČZU v Praze I
VCV74Z Základy ekologie (UPV)
VPV201E Didaktika odborných předmětů - CVUOP
VPV107E Didaktika odborných předmětů (UOP - LS)
VCV202E Didaktika praktického vyučování - CVUOP
VCV206Z Závěrečná práce - CVUOP
VCV102Z Internet ve vzdělávání (UPV - vol.)