×
Katedra celoživotního vzdělávání a podpory studia
banner

Garantované předměty

VCV05E Kariérové poradenství (POV)
VCV97E Kariérové poradenství (POVK)
VCV51Y Příprava na studium na ČZU v Praze I
VCV52Y Příprava na studium na ČZU v Praze II
VPV90Z Informatika ve vzdělávání (UPV)
VCV01E Internet ve vzdělávání a poradenství (POV)
VCV86E Didaktika praktického vyučování II (UPV3)
VCV78E Didaktika praktického vyučování (UOP)
VCV03Z Odborná praxe (POV)
VCV96Z Odborná praxe (POVK)
VCV81E Řízená pedagogická praxe - druhý předmět (UOP)
VCV100Z Řízená pedagogická praxe - náslech (UOP)
VCV79E Řízená pedagogická praxe (UOP)
VCV204E Řízená souvislá pedagogická praxe - KSU3
VPV01Z Úvod do studia (POV)
VPV108Z Úvod do studia (POVK)
VPV87Z Úvod do studia (UPV)
VPV201Z Didaktika odborných předmětů - KSU2
VCV81Z Pedagogická diagnostika (UOP)
VPV82Z Počítač ve vzdělávání (UPV - vol.)
VCV86Z Didaktika praktického vyučování II (UPV3)
VPV103E Etika učitelství (UPV)
VCV87E Analýza vzdělávacích obsahů I (UPV)
VPV77Z Informační a komunikační technologie v odborném vzdělávání (UOP)
VCV94E Internet ve vzdělávání a poradenství (POVK)
VCV99Z LMS systémy ve vzdělávání (UOP - vol.)
VCV205Z Biologie mládeže a školní hygiena - KSU
VRV76E Biologie mládeže a školní hygiena (UPV)
VCV202Z Didaktika praktického vyučování - KSU2