×
Oddělení celoživotního vzdělávání
banner

Úvod

Katedra je zaměřena na organizování a výuku v programech celoživotního vzdělávání, především na primární pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů, dále pak na programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizuje a pedagogicky zjišťuje akreditované kurzy pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách se zemědělským, lesnickým a příbuzným zaměřením, pro instruktory praktického vyučování a pro odborné poradce registrované v síti Mze i pro další pracovníky z oblasti agrokomplexu. Cílovými skupinami vzdělávacích aktivit jsou pracovníci agrokomplexu, které potřebují ve své práci pedagogicko-psychologickou přípravu. Katedra má zřízeno oddělení podpory zdravotně znevýhodněných studentů a je metodickým pracovištěm pro tuto oblast v rámci celé univerzity.