×
Katedra ekonomiky
banner

Aktuality

9. prosince 2015 proběhlo již tradiční, v pořadí sedmé, setkání studentů 1. ročníku navazujícího studia PaE
s Dr. Liborem Roučkem. Tato setkání probíhají v rámci výuky předmětu Ekonomika evropské integrace. Obsahově jsou věnována  aktuálnímu dění jak uvnitř Evropské unie samotné, tak  otázkám spojeným se zapojením Unie do celosvětového dění. Dr. Rouček, jako bývalý místopředseda Evropského parlamentu a předseda zahraničního výboru této instituce, má v této oblasti bohaté praktické zkušenosti a zajímavé informace.

 

Dvouhodinová setkání probíhají formou diskuze, nejedná se o přednášku. V letošním roce se logicky diskuze vedla na téma migrační krize v EU, hodnotila se a konfrontovala stanoviska Německa a unijní politické reprezentace a názory ostatních členských zemí např. na rozdělení uprchlických kvót, na neschopnost Unie zabezpečit vnější hranice EU apod. Rovněž, v souvislosti se stále nestabilizovanou ekonomikou Řecka, byly kladeny dotazy i na téma smysluplnosti „zachraňování“ problémových členských států. Od současnosti se pak diskuze posunula k budoucnosti Evropské unie, k  její další existenci a k její budoucí podobě.

Každým rokem jsou tato setkání studenty vysoce hodnocena. Jednak z toho důvodu, že se studenti dovědí mnoho zajímavých a zasvěcených informací, ale také proto, že Dr. Rouček dovede studenty svým přístupem zaujmout jak vedením diskuze, tak otevřeností rozhovoru.

Z pohledu vyučujícího mám radost z toho, jak velký zájem o Unii studenti projevují, jak se nespokojují pouze s obecnými informacemi, a jak jsou schopni klást zasvěcené i kontroverzní otázky.

Ivana Boháčková