×
Katedra ekonomiky
banner

Současné řešené projekty

 

Název

Trvání

Řešitel

Identifikace vhodných finančních nástrojů pro dotační politiku se zaměřením na návratné formy podpory

2014 – 2015

Ing. Michaela Antoušková, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Vybrané aspekty ekonomických sankcí a jejich dopady na vzájemný obchod EU - Rusko

2015 - 2016

Mgr. Elena Kuzmenko

Poskytovatel: GA PEF

Establishing food security for Bangladesh’s rural poor through sustainable collective farming practices

2015 - 2016

Vladimir Milovanovic, MSc.

Poskytovatel: GA PEF

Nový kontext monetární politiky a finanční regulace v krizovém
a „pokrizovémů období

2015 - 2015

Ing. Martin Gürtler

Poskytovatel: GA PEF

Provázanost mezinárodních trhů vybraných zemědělských komodit
a faktory ovlivňující mezinárodní obchod

2015 - 2015

Ing. Petra Bubáková, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Analýza efektivnosti investičních podpor v potravinářském průmyslu

2015 - 2015

Ing. Zdeňka Náglová

Poskytovatel: GA PEF

Ziskovost českých zemědělských podniků se specializací na produkci mléka v kontextu zemědělsko-politických změn

2015 - 2015

Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.

Poskytovatel: GA PEF

Vliv přímých zahraničních investic na nezaměstnanost a HDP v Egyptě

2015 - 2015

Ing. Karel Malec

Poskytovatel: GA PEF

Efektivnost kanálů transmisního mechanismu monetární politiky

2014 - 2015

Ing. Martin Gürtler

Poskytovatel: GA PEF

Analýza vývoje sektoru cukrovka - cukr po zrušení Společné organizace trhů s cukrem

2014 - 2015

Ing. Kateřina Krejzová

Poskytovatel: GA PEF

International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

2013 - 2015

doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

COMPETE - International comparisons of product supply chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets

2012 - 2015

doc. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.

Poskytovatel: Evropská unie