×
Katedra ekonomiky a rozvoje
banner

Katedrová knihovna

Uživatelé knihovny katedry ekonomického rozvoje se rozdělují do následujících kategorií:

  • studenti prezenční formy bakalářských a magisterských programů studia FTZ ČZU;
  • studenti prezenční formy doktorského studia FTZ ČZU;
  • studenti kombinované formy studia FTZ ČZU (bakalářských, magisterských a doktorských programů);
  • pedagogičtí a vědečtí pracovníci FTZ ČZU.

Kontaktní osoba:

     Ing. Barbora Kulíková
     E-mail: kulikova@ftz.czu.cz
     Telefon: +420 22438 2517
     Osobní web:
     Kancelář: Rektorát, 2NP, 108

- Katalog knihovny KER -

Název Autor/Editor Nakladatelství Rok Počet stran ISBN
A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions and Ideologies Uma Kothari   2007    
Agricultural Extension and Rural Development: Breaking out of Traditions Ison R and Russell D Cambridge Univ Press, UK 2000 239 978-0-521-64201-9
Agricultural Options: Trading, Risk Management, and Hedging Bobin CA John Wiley & Sons, USA 1990 253 0-471-52429-8
Agricultural Policies in Developing Countires     2008    
Agricultural policies in developing countries Ellis Frank Cambridge University Press 1999    
Agricultural Systems Snapp Sieglinde, Pound Barry Academic Press 2008    
Aktuální otázky světové ekonomiky Cihelková Eva Professional publishing 2012 247 978-80-7431-104-8
Anarchie a řád ve světové politice Barša, Císař Portál Praha 2008    
Angola: Anatomy of an oil state Tony Hodges The Fridtjof Nansen Institute 2004 236 0-85255-874-0
Antropologie a problémy moderního světa Claude Lévi-Strauss Karolinum 2011 92 978-80-246-2098-5
Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension Leeuwis C   2004 412 978-0-632-05249-3
Changing Big Business- The Globalization of the Fair Trade Movement Anna Hutchens Edward Elgar Publishing Limited 2009 236 978-1-84720-971-9
Crop Ecology: Productivity and Management in Agricultural Systems Connor DJ et al. Cambridge Univ Press, UK 2011 562 978-0-521-74403-4
Darjeeling Tea: The Golden Brew Gangadhar Banerjee, Srijeet Banerjee International Book Distributing Co. 2007 561 81-8189-186-4
Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations John Clark Kumarian Press Library of Management for Development 2007    
Development as Freedom Amartya Sen   2007    
Development Economics Ray D Priceton Univ Press, NJ, USA 1998 848 978-0-691-01706-8
Ecological Economics Common M and Stagl S Cambridge Univ Press, UK 2005 560 978-0-521-01670-4
Ecological Economics Common Michael, Stagl Sigrid Cambridge University Press 2007    
Ecological economics     2008    
Economics of Resources Use and Farming Systems Development in the Middle East and East Africa Doppler W et al. Margraf Verlag, G 2009 298 978-3-8236-1556-9
Ekonomie Dobra a Zla Tomáš Sedláček 65. pole 2012 367 978-80-87506-10-3
Ekonomie důvěry     2008    
Ekonomie důvěry a společného dobra Mlčoch Lubomír Karolinum  2006    
Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development Joseph E. Stiglitz   2007    
Fundamental Problems of Developing Countries Jeníček Vladimír, Srnec Karel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2012 265 978-80-7380-375-9
Geografie 3 pro střední školy  kolektiv autorů SPN Pedagogické nakladatelství 2003    
Global Governance and the New Wars Duffield Mark Zed Books 2001    
Global Governance and the New Wars     2008    
Globalní energetický problém a hospodářská politika Musil Petr Beckovy ekonomické učebnice 2009 204 978-80-7400-112-3
Globalizace světového hospodářství Jeníček V C.H.Beck, CZE 2002 152 80-7179-787-1
Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti Eva Cihelková, Znát Pavel a spol. Professional publishing 2014 729 978-80-7431-134-5
Changing Agricultural Opportunities: The Role of Farming Systems Approaches Ranaweera NFC et al. 14th Int. Symposium on Sustainable Farming Systems, Sri Lanka 1996 477 955-8219-00-2
Ideas for Development Robert Chambers    2007    
International agricultural development Eicher Carl, Staatz John The Johns Hopkins University Press 1998    
International Agricultural Development     2008    
Introduction to Economics of Agricultural Development Norton GW and Alwang J McGraw-Hill, NY, USA 1993 404 0-07-047922-4
Jiná cesta k trhu Stiglitz Joseph Prostor  2003    
Jiná cesta k trhu     2008    
Konflikt světů a svět konfliktů Tomeš, Festa, Novotný a kol. P3K 2007    
Konflikt světů a svět konfliktů     2008    
Living in a material world     2008    
Making a Difference: NGOs and Development in Changing World Michael Edwards    2007    
Management     2008    
Managemnet Bělohlávek, Košťan, Šuleř Computer Press 2006    
Manažerská ekonomika Synek M et al. Grada Publishing, CZE 2000 475 80-247-9069-6
Marketing Solomon, Marshall, Stuart Computer Press 2006    
Marketing     2008    
Moderní vyučování Petty Geoffrey Portál Praha 1996    
Násilí Žižek Slavoj Rybka Publishers 2008 215  
Natural Resource and Environmental Economics Perman R et al. Pearson Education Limited 2003 699 978-0-273-65559-6
NGO accountability Jordan Lisa, Tuijl Peter Earthscan 2006    
NGO Accountability: Politics, Principles ans Innovations     2008    
Od pádu Zdi k válce v Iráku Dahrendorf Ralf Vyšehrad 2008    
Organic Tea: Cultivation and Marketing N. Ghosh Hazra International Book Distributing Co. 2006 243 81-8189-129-7
Participatory Workshops: A Sourcebook of 21 Sets of Ideas and Activities Robert Chambers    2007    
Požadujeme nemožné Žižek Slavoj Broken Books 2013 153 978-80-905309-4-2
Priciple of agr. Economics     2008    
Principles of agricultural economics Colman David, Young Trevor Cambridge University Press 2002    
Principles of Agricultural Economics: Markets and Prices in LDCs Colman D and Young T Cambridge Univ Press, UK 1989 323 978-0-521-33664-2
Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky v ČR Cihelková E et al. VŠE v Praze, CZE 2000 373 80-245-0129-5
Proč státy selhávají-Kořeny moci,prosperity a chudoby Daron Acemoglu, James A. Robinson Argo 2012 386 978-80-257-1305-1
Projektový management Svozilová Alena Grada 2007    
Projektový managment     2008    
Průzkum trhu Hauge Paul Computer Press 2003    
Průzkum trhu     2008    
Regionální zeměpis     2008    
Regionální zeměpis světadílů kolektiv autorů Česká geografická společnost 2007    
Resources and Livelihood in Mountain Areas of SE Asia: Farming and Rural Systems in Changing Environment Doppler W et al. Margraf Verlag, G 2006 443 978-3-8236-1-1484-5
Rural and Farming Systems Analyses: Environmental Perspectives Doppler W and Koutsouris A Margraf Verlag, G 1999 382 3-8236-1320-0
Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries Ellis F Oxfort Univ Press, UK 2000 273 0-19-829695-9
Řešení konfliktů v mez. vztazích     2008    
Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích Waisová Šárka Portál Praha 2005    
Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu Stojarová Věra Centrum pro studium demokracie a kultury 2007    
Současné bezpečnostní hrozby západu     2008    
Stereotypní obrazy a etnické mýty Petra Košťálová Slon 2012 315 978-80-7419-093-3
Stock for long run     2008    
Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply Vandana Shiva   2007    
Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organizations in International Development Alan Fowler   2007    
Střet civilizací Huntington Samuel P. Rybka Publishers 2001    
Střet civilizací     2008    
Světová ekonomika: Nové jevy a perspektivy Cihelková E et al. C.H.Beck, CZE 2001 257 80-7179-311-6
Světová ekonomika: Regiony a integrace Cihelková E et al. Grada Publishing, CZE 2002 244 80-247-0193-6
Školní atlas světa Čeman Róbert Mapa Slovakia Plus 2008    
Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development Doppler W and Calatrava J Margraf Verlag, G 2000 380 3-8236-1332-4
Teorie mezinárodních vztahů Drulák Petr Portál Praha 2003    
Teorie mezinárodních vztahů     2008    
The Agricultural Systems of the World Grigg D.B. Cambridge University Press 2002    
The Agricultural Systems of the world     2008    
The economics of tropical farm.syst.     2008    
The economics of tropical farming management Makeham J.P., Malcom L.R. Cambridge University Press      
The Economics of Tropical Farming Systems Upton M Cambridge Univ Press, UK 1996 374 978-0-521-48340-7
The economics of tropical farming systems Upton Martin Cambridge University Press 1996    
The End of History and the Last Man Francis Fukuyama   2007    
The Farming Game: Agricultural Management and Marketing Malcolm B et al. Cambridge Univ Press, UK 2005 291 978-0-521-53755-1
The Fatal Harvest Reader Andrew Kimbrell   2007    
The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond Bernard M. Hoekman   2007    
The U.N. Exposed Shawn Eric Sentinel USA 2006    
Time management Knoblauch, Woeltje Grada 2007    
Time Management     2008    
Trade, doha and Development Newfarmer Richard The World Bank 2006    
Trade, Doha and Developmnet     2008    
Volba     2008    
Volba/Globální nadvláda nebo globální vedení Brzezinski Zbigniew Mladá fronta 2004    
Whose Reality Counts?: Putting the First Last Robert Chambers    2007    
Zákon o bankách s komentářem Barák Josef Praha, Codex Bohemia 1999    
Management bank a bankovních obchodů Polidar Vojtěch Praha, Ekopress  1999    
The mechanics of soils and foundations Atkinson John London, MagrawHill 1993    
Tranzitivní ekonomik, Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední asie Martin Myant, Jan Drahokoupil ACADEMIA 2013 555  
Peněžní ekonomie a bankovnictví                Revenda Zbyněk      Praha,Managment Press  2000    
Finanční řízení podniku Valach Josef Praha, Ekopress 1999    
Řízení projektů Rosenau Milton . Praha,Computer Press 2000    
Dictionary of Banking Terms Fitch,Thomas ,P. NY,Haupauge“Barrons, 2000    
Credit Where It’s Due:Development Banking for Communities Parzen,Julia Ann Philadelphia:Temple University press, 275 s. 1992    
Portugalština Jindrová Jaroslava Praha: LEDA 2001    
Farm Management Havel Jiří et al. ITS 2004 95 80-213-1256-4
Agricultural Technologies in the Tropics and Subtropics Havrland Bohumil et al. ITS 2003 316 80-213-1050-2
Banking and Financing in Less Developed Countries Srnec Karel et al. ITS 2004 202 80-213-1216-5
Banking and Microcredit Glossary 2011 Srnec Karel et al. ITS 2011 76 978-80-213-2227-1
Marketing of Agriculture in Developing Countries Havel Jiří et al. ITS 2006 103 80-213-1529-6
Economics of Development Jeníček Vladimír, Krepl Vladimír ITS 2006 334 80-213-1500-8
Foreign Trade and Development Economics Jeníček Vladimír, Krepl Vladimír ITS 2007 247 80-213-1651-5
International Trade and Developing Countries Jeníček Vladimír, Krepl Vladimír ITS 2006 151 80-213-1464-8
Problémy rozvojových zemí, jejich příčiny a cesty k řešení Macháček Jaroslav et al. VŠE v Praze, CZE 2006 447 80-245-1060-X
The Millenium Development Goals Report 2009 UN UN 2009 56  
Fakta a čísla OSN UN UN 2002 288 80-86348-01-6
Geografie světového hospodářství Skokan Ladislav et al. SNTL 1988 323  
Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration with the EU Svatoš M. et al. ČZU 1999 248 80-213-0497-9
The Technology Applications Gap FAO FAO 1986 49 92-5-102450-2
Wholesale Markets: Planning and Design Manual FAO FAO 1991 199 92-5-103107-X
Mangrove Management in Thailand, Malaysia and Indonesia FAO FAO 1985 60 92-5-102172-4
Agricultural engineering in development: human resource development - training and education programmes FAO FAO 1992 99 92-5-103134-7
La ingeniería agraria en el desarrollo FAO FAO 1991 118 92-5-302956-0
Environment in Decentralized Development FAO FAO 2002 122 92-5-104836-3
Rural Development Through Agri-tourism FAO FAO   136  
A New Approach to Energy Planning for Sustainable Rural Development FAO FAO 1990 43 92-5-102986-5
Guidlines for the Establishment, Operation and Management of Cereal Banks FAO FAO 1992 86 92-5-103012-X
Agro-Ecological Land Resources Assessment for Agricultural Development Planning Fischer G.W., Antoine J. UN 1994 84 92-5-103545-8
Risk Analyzis in Dryland Farming Systems FAO FAO 1992 109 92-5-103204-1
Cvičení a hry pro globální výchovu 2 Pike G., Selby D. Portál Praha 2000 235 80-7178-474-5
Globální problémy a světová ekonomika Jeníček V., Foltýn J. C.H.Beck, CZE 2003 269 80-7179-795-2
Jak psát a přednášet o vědě Šesták Z. AVČR 2000 204 80-200-0755-5
Vádemékum autora odborné a vědecké práce Spousta V. CERM 2009 230 978-80-7204-617-1
The Government and Politics of the Middle East and North Africa Long D.E. et al. West View Press 2010 559 978-0-8133-4449-2
Mezinárodní politická ekonomie Krpec O. et al. Masarykova Univerzita 2006 159 80-210-4121-8
Cesta k energetické svobodě Smrž M. WISE 2007 91  
Making Globalization Work Stiglitz J. E. Norten 2007 374 978-0-393-330-28-1
Uganda: Velký příběh malé nemocnice Donát J. Domena 2006 176 80-239-6945-5
International Relation of the Middle East Fawcett L. Oxfort Univ Press, UK 2009 386 978-0-19-921553-9
Projekt není problém ADRA ADRA 2008 252  
Brewing Justice Jaffee D. University of California 2007 331 978-0-520-24958-5
Translation of the Glorious Quran Zidan A., Zidan D. Zidan A., Zidan D. 1991 505 0-9518115-0-9
Encyklopedie rozvojových studií Dušková L. et al. Univerzita Palackého v Olomouci 2011 421 978-80-244-2948-9
Fakta a čísla OSN UN UN 2005 297 80-86348-02-4
The Trouble with Africa Calderisi R. Palgrave 2007 249 13978-1-4039-7651-2
Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie Fiala V. et al. OFTIS 2011 352 978-80-7405-149-4
Česká rozvojová spolupráce: Diskurzy, praktiky, rozpory Horký O. SLON 2010 165 978-80-7419-040-7
Českoslovnsko a subsaharská Afrika v letech 1948-1989 Zídek P., Sieber K. Ústav mezinárodních vztahů 2007 322 80-86506-58-4
Cvičení a hry pro globální výchovu 1 Pike G., Selby D. Portál Praha 2000 256 80-7178-369-2
NGO Management Fowler A., Malunga Ch. Earthscan 2010 436 978-1-84971-119-7
Agriculture and the WTO: Creating a Tradins System for Development Ingco M.D., Nash J.D. World Bank, Oxford University Press 2004 387 0-8213-5485-X
A Practical Study of Argument Govier T. Wadsworth, Cengage Learning 2010 417 978-0-495-60340-5
Agricultural and Food Marketing Management Crawford I.M. FAO 1997 290 92-5-103904-6
Marketing Research and Information Systems Crawford I.M. FAO 1997 121 92-5-103905-4
Průvodce globální ekonomikou Epping R.Ch. Portál Praha 2004 240 80-7178-825-2
International Trade and the Wotld Economy Van Marrewijk Ch. Oxfort Univ Press, UK 2002 386 0-19-925004-9
Rétorika v praxi Wieke T. REBO Productions 2005 205 80-7234-418-8
Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption Nicholls A., Opal Ch. SAGE Publications 2005 277 978-1-4129-0105-5
Trade and Development Report, 2008 UN UN 2008 203 978-92-1-112752-2
World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge UN UN 2008 294 978-92-1-112755-3
Občanská odpovědnost ve světle globální chudoby Tožička T. et al. EDUCON 2011 84 978-80-260-0352-6
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky Adamcová N. et al. Ústav mezinárodních vztahů 2006 80 80-86506-53-3
A Guide to Econometrics Kennedy P. Blackwell Publishing 2008 585 978-1-4051-8257-7
Racionalizace v zemědělství Havel Jiří  ČZU / VŠZ Praha 1986 100  
The Economy Today Schiller B.R. McGraw-Hill, NY, USA 1991 969 0-07-056164-8
Ekonomie Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Nakladatelství Svoboda 1991 1011 80-205-0192-4
Naučný slovník ekonomiky zemědělství Dolgošej G.A., Choma D. et al. Státní zemědělstké nakladatelství 1986 272 07-068-86
Modern Economics: An Introduction Tarshis L. Houghton Mifflin Company 1967 814  
Economics Samuelson P.A., Nordhaus W.D. McGraw-Hill, NY, USA 1992 784 0-07-054879-X
Průzkum trhu a zpeněžování zemědělských výrobků Srnec K., Pospíchal J. PEF VŠZ / ČZU 1977 122 60-211-77
Investment Banking Handbook Williamson J.P. John Wiley & Sons, USA 1988 574 0-471-81562-4
Principles of Managerial Finance Gitman L.J. Harper & Row, Publishers 1988 829 0-06-042412-5
Foreign Investment Laws and Agriculture Henderson J. FAO 1970 224  
International Investments Solnik B., McLeavey D. Pearson Education Limited 2004 760 0-321-20460-3
Environmental Engineering in Agriculture ITS / UNDP ČZU 2004 92 80-213-1243-2
Managing Adjustment in Developing Countries: Economic and Political Perspectives Lindenberg M., Ramírez N. ICS Press 1989 328 1-55815-053-6
Understanding and Using Market Information Shepherd A.W. FAO 2002 85 ISSN 1020-7317
Report of Global Consultation on Agricultural Extension Agricultural Educaton and Extencion Service (ESHE) FAO 1990 217  
Vietnam: Potenciály a příležitosti spolupráce Velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky NADATUR 2006 197 80-7270-027-8
Marketing Research: An Applied Approach Kinnear T.C., Taylor J.R. McGraw-Hill, NY, USA 1991 856 0-07-034757-3
Management: Total Quality in a Global Environment Stahl M.J. Blackwell Publishing 1995 546 1-55786-610-4
Fundamentals of Management Science Turban E., Meredith J.R. Irwin 1991 1010 0-256-08373-8
Essentials of Marketing McCarthy E.J. et al. Irwin 1982 515 0-256-02648-3
Fundamentals of Marketing Leader W.D., Kyritsis N.     260  
Marketing of Agricultural Products Kohls R.L. The Macmillan Company 1967 461  
Business Marketing Management: A strategic view of Industrial and Organizational Markets Hutt M.D., Speh T.W. The Dryden Press 1985 770 0-03-020563-8
The Production, Marketing, and Consumption of Cotton Sinclair J.L. Frederick A. Praeger Publishers 1968 95  
Marketing Management: Analýza, plánování, využití, kontrola Kotler P. Victoria Publishing 1991 789 80-85605-08-2
Organizace a řízení zemědělství I Havel J.  VŠZ Praha / ČZU 1986 107  
Organizace a řízení zemědělství II Havel J.  VŠZ Praha / ČZU 1988 128  
Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody Hron J. et al. PEF ČZU      
Problems in Marketing Brown M.P. et al. McGraw-Hill, NY, USA 1957 898  
Služby - cesta k úspěchu Heskett J.L. Victoria Publishing   273 80-85605-36-8
Praktický marketing v češtině a v angličtině James H.A. Průmyslový žurnál 1991 112 80-900370-7-0
Land-wirtschaftliche Betriebssysteme in den Tropen und Subtropen Doppler W. Ulmer 1991 216 3-8001-4084-5
Portfolios of the Poor: How the World's Poor Live on $2 a Day Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford & Orlanda Ruthven Princeton University Press 2011 283 9780691148199
Shari'a Compliant Microfinance S. Nazim Ali Routledge 2012 295 9780415782661
Understanding Islamic Finance Muhammad Ayub (The Wiley Finance Series)  John Wiley & Sons, USA 2007 516 9780470030691
The Economics of Microfinance  Beatriz Armendáriz, Jonathan Morduch The MIT Press 2010 468 9780262513982
Mainstreaming Microfinance: How Lending Began, Grew, and Came of Age in Bolivia Elisabeth Rhyne Kumarian Press 2001 242 9781565491274
The Cambridge Economic History of Modern Europe vol 2 Stephen Broadberry, Kevin H. O'Rourke Cambridge University Press 2010 468 9780521708395
Tropical Homegardens: A Time-Tested Example of Sustainable Agroforestry (Advances in Agroforestry) B.M. Kumar, P.K.R. Nair Springer 2006 377 9781402049477
Stability of Tropical Rainforest Margins: Linking Ecological, Economic and Social Constraints of Land Use and Conservation Teja Tscharntke, Christoph Leuschner, Manfred Zeller, Edi Guhardja, Arifuddin Bidin Springer 2007 512 9783540302896
Development Economics Debraj Ray Princeton University Press 1998 848 9780691017068
Natural Resource and Environmental Economics Roger Perman Pearson Education Limited 2011 712 9780321417534
Economics of Tropical Farming Systems Martin Upton Cambridge University Press 1996 374 9780521483407
Fair Trade: Market-Driven Ethical Consumption Alex Nicholls, Charlotte Opal Sage Publications 2010 277 9781412901055
Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International Development Alan Fowler EarthscanPublications Ltd.1997 298   9781853833250
The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time Jeffrey Sachs Penguin Books 2005 396 9780141018669
Social Marketing: Influencing Behaviors for Good Nancy R. Lee and Philip Kotler SAGE Publications 2011 502 9781412981491
Aquaculture Marketing Handbook Carole R. Engle and Kwamena Quagrainie Blackwell Publishing 2006 271 9780813816043
The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly David Meerman Scott John Wiley & Sons, USA 2011 366 9781118026984
Strategic Marketing for Non-Profit Organizations (7th Edition) Alan R. Andreasen and Philip R Kotler Pearson Education Limited 2008 504 9780132345545
Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy Eva Cihelková, Jana Křížková, Hana Kunešová, David Martinčík C. H. Beck 2001 257 80-7179-311-6
Globalizace světového hospodářství Vladimír Jeníček C.H.Beck, CZE 2002 152 80-7179-787-1
Světová ekonomika- regiony a integrace Eva Cihelková a kolektiv Grada Publishing, CZE 2002 244 80-247-0193-6
Human Development Report Angola 1999 UNDP UNDP 1999 108  
Marketing of Agriculture in Developing Countries Jiří Havel, Petra Holíková ITS CZE 2006 108 80-213-1529-6
Making a Difference: NGOs and Development in Changing World Michael Edwards and David Hulme Earthscan Publications Ltd. 1992 272 185383310
International Organization and Global Governance Friedrich Kratochwil, Edward D. Mansfield Pearson Education Limited 1994 446 0-321-34917-2
Global Governance and the New Wars Mark Duffield Zed Books 2001 293 1856497488
Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations John Clark Kumarian Press 1990 226 0-931816-91-2
Research Methodology in Applied Economics Don Ethridge Blackwell Publishing 2004 248 0-8138-2994-1
The Etical Consumer Rob Harrison, Terry Newholm, Deirdre Shaw SAGE Publications 2005 259 1-4129-0352-1
Czech Development Cooperation Ministry of Foreign Affairs of the Czech Rep.   2012 73  
Občanský sektor Marek Skovajsa a kol. Portál Praha 2010 372 978-80-7367-681-0
Changing Big Business- The Globalization of the Fair Trade Movement Anna Hutchens Edward Elgar Publishing Limited 2009 236 978-1-84720-971-9
Striking a Balance- A guide to enhancing the effectiveness of non-governmental organizations in international development Alan Fowler Earthscan Publications Ltd. 2002 298 9-781853-833250
Microfinance Handbook- An institutional and Financial Perspektive Joanna Ledgerwood The World Bank 1999 286 0-8213-4306-8