×
Katedra ekonomiky a rozvoje
banner

Katedra ekonomiky a rozvoje

Omlouváme se za nepříjemnosti, stránky katedry jsou momentálně v rekontrukci.

Poslání katedry

Motto: " Je na čase, aby 'Západ' začal bránit ani ne tak lidská práva, jako lidské povinnosti".
---Alexander Solženicyn

Hlavním zaměřením katedry ekonomicky a rozvoje je nejen provádět výzkum v oblasti rozvoje zemědělství a domácností i posilováním institucí v tropických oblastech či chudých regionech, ale též vzdělávat v tomto směru i odborníky schopné obstát na současném globalizovaném trhu práce.

Struktura vyučovaných předmětů se zaměřuje především na schopnost orientovat se ve specifikách zahraničního obchodu, marketingu tropických produktů, agrární politiky či projektové činnosti v zemích, které jsou v současné době sice označovány jako rozvojové, ale které jsou de facto hlavní hnací silou světové ekonomiky, a umožnit tak České republice více z na tomto jejich rozvoji se nejen podílet, ale z něj též i profitovat. Na druhé straně se snaží své studenty vést k pochopení i dalších stránek vlivu globalizované ekonomiky na životní prostředí, migraci obyvatel, rozšiřování chudoby či problematickému a často nerovnoměrnému přístupu k základním potřebám i právům jednotlivých občanů současného světa.

Cíle výzkumu se do velké míry shodují s cíly pedagogickými. Opírají se činnost šesti hlavních badatelských proudů zabývajících se mezinárodním obchodem a institucemi, ekonomikou farem a životním standardem domácností, přístupem k financím a fungování mikrofinančních trhů, informačními systémy pro rozvoj hodnotových řetězců, marketingem tropických produktů a v neposlední řadě též ekonomickými a technologickými aspekty potravinové bezpečnosti.

Součástí výzkumu jsou studie zaměřené na monitoring společenské poptávky v evropských zemích po netradičních produktech, které jsou dovážené z geografických oblastí zájmu katedry či postoje a názory populace s novými trendy jako je mikrofinancování či spravedlivého přerozdělování v rámci hodnotových řetězců, tzv. Fair Trade. Též se týkají institucionální i ekonomické problematiky zavádění nových zemědělských systémů a technologií nebo ochraně přírody a tradičních znalostí v odlehlých regionech.

Katedra se hlásí k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí stanovených OSN, k zastávání principů spravedlivého obchodu (viz výše zmíněný Fair Trade) a k ochraně kulturního i přírodního dědictví planety. V rámci České republiky jsou nejbližšími partnerskými organizacemi ostatní fakulty a pracoviště ČZU v Praze, výzkumné ústavy, zejména Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a nevládní organizace jako Člověk v tísni o.p.s., ADRA aj.

Na katedře působí celkem sedm akademických pracovníků (1 docent a 6 odborných asistentů) a 27 PhD studentů.