FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Novinky

  • organizujeme zasedání projektu INTERREG na FLD ve dnech 10.-12. 10. za účasti partnerů z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a Rakouska.
  • KGFLD uspořádala týdenní workshop EvolTree
  • Účast genetiků KGFLD na konferenci IUFRO ve Švédsku, fotky na Facebooku FLD
  • Ministr zemědělství ocenil Dr. Jaroslav Čepla 24. srpna na 44. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
  • Úspěch na konferenci MASTER 2017. Dvě diplomantky katedry získaly: 1. (Zuzana Bínová, školitel J. Korecký) a 2. (Tereza Vlniešková, školitel I. Tomášková) cenu za nejlepší příspěvek v přírodovědné sekci.
  • Výsledky spolupráce fyziologické sekce s INRA, Francie publikované v New Phytologist. Odkaz na článek zde.

Strategie katedry - výuka: poskytnout studentům dostatečné teoretické základy ve fyziologii a genetice s důrazem na matematické (inženýrské) pojetí biologických oborů, praxe v laboratořích a v terénu s využitím moderních přístrojů. Aplikace teoretických poznatků v lesním hospodářství.

Strategie katedry - věda a výzkum: propojovat základní výzkum s reálnými potřebami lesního hospodářství a ochrany přírody, preference kvality nad kvantitou. Důraz na originalitu vědecké práce, tvorbu vlastních metodických postupů s širokým využitím v ČR i v zahraničí.


Pracovníci KGFLD

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D., vedoucí katedry

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Jaroslav Klápště, Ph.D.

Ing. Jiří Korecký, Ph.D., odborný asistent

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., odborný asistent

Ing. Michaela Kovaříková, Ph.D., odborný asistent

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D., vědecký pracovník

Mgr. Jan Bílý, Ph.D., postdok

Blanka Ptáčková, sekretářka

Ing. Tereza Vlniešková, administrace projektů

Doktorandi

Ing. Anna Krejzková (fyziologie lesních dřevin, školitel: doc. Tomášková)

Ing. Tereza Vlniešková (fyziologie lesních dřevin, školitel: doc. Tomášková)

Ing. Kateřina Chaloupková (kvantitativní genetika, školitel: prof. Lstibůrek)

Ing. Valérie Poupon (kvantitativní genetika, školitel: prof. Lstibůrek)

Ing. Zuzana Bínová (populační genetika a genomika, školitel: prof. Lstibůrek, konzultant: Dr. Korecký)

Ing. Jakub Hejtmánek (kvantitativní genetika, školitel: prof. Lstibůrek, konzultant: Dr. Stejskal)

Ing. Václav Jansa (populační genetika a genomika, kombinovaná forma studia, školitel: prof. Lstibůrek)

Pomocné vědecké síly

Bc. Kristýna Římanová (populační genetika a genomika)