×
Katedra obchodu a financí
banner

Katedra obchodu a financí

Katedra nabízí studentům možnost proniknout do podstaty účetnictví, daní, obchodu a financí s důrazem na propojení těchto odborností. Během bakalářského stupně vzdělávání nabízí katedra studium základních znalostí z těchto oborů. V rámci magisterského studia jsou tyto získané znalosti rozvíjeny a prohlubovány.

Po osvojení odborných znalostí mají studenti možnost aplikovat je v rámci zpracování svých diplomových a bakalářských prací, které jsou často navázány na praxi, díky kooperaci katedry s komerční sférou.

V doktorském stupni vzdělání katedra klade důraz na problematiku podnikové a odvětvové ekonomiky.

Katedra zaměřuje na rozvoj vědecké a výzkumné spolupráce s komerčním a státním sektorem s výstupy aplikovatelnými v praxi.

Katedra také každoročně organizuje odborné konference, zejména v oblasti mezinárodního zdanění a obchodu.

Členové katedry jsou odborníci s širokými praktickými a teoretickými znalostmi, kteří disponují schopností je předat studentům.