×
Katedra obchodu a financí
banner

Výzkumné projekty

Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení

Technologická agentura ČR, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., 2016-2017

Aplikace systémů řízení jakosti u vybraného zemědělského podniku jako předpoklad efektivního zapojení do evropského agrárně potravinářského komplexu 2004

GA PEF, Ing. Petra Šánová, Ph.D., 0-0

Bariéry využitelnosti a rozvoje elektronického obchodování.

GA PEF, Ing. Daniela Šálková, Ph.D., 2008-2008

Dostupnost stravování pro celiaky (s bezlepkovou dietou) v provozovnách pohostinství v ČR a jejich společenská odpovědnost vůči sledované skupině spotřebitelů

GA PEF, Ing. Daniela Šálková, Ph.D., 2014-2015

Identifikace faktorů daňového úniku na spotřebních daních v ČR a tvorba alternativní metody jeho kvantifikace

GA PEF, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., 2013-2014

k zelené

Nepřiřazeno, doc. Ing. Aleš Hes, CSc., 2005-2007

Komparace metod oceňování lesního porostu v ČR

GA PEF, Ing. Helena Čermáková, Ph.D., 2009-2009

Kvalita medu z pohledu spotřebitelů s ohledem na vnitřní a vnější atributy produktu

GA PEF, Ing. Petra Šánová, Ph.D., 2015-2015

Model nákladového účetnictví a jeho aplikace v zemědělských podnicích

GA PEF, Ing. Jitka Šišková, Ph.D., 2012-2013

Model predikce úniků na DPH v ČR identifikující rizikové plátce

Technologická agentura ČR, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., 2014-2015

Návrh na zlepšení vypovídací schopnosti ekonomických ukazatelů používaných pro hodnocení finanční výkonnosti lesních závodů v České republice

GA PEF, Ing. Markéta Beranová, 2015-2016

Návrh oceňovacích metod majetku podnikatelských subjektů podle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS

CIGA, Ing. Helena Čermáková, Ph.D., 2009-2010

Návrh signifikace potravinářského zboží prodávané formou nabídky Fair Trade (FT) v České republice

GA PEF, Ing. Štefan Toth, 2013-2014

Podpora zavádění standardů EUREP GAP do zemědělské praxe

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Antonín Valder, CSc., 2006-2009

Posílení konkurenceschopnosti místních mlékárenských výrobků na trhu

GA PEF, doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D., 2011-2012

Průzkum nabídky potravin vhodných pro zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě.

GA PEF, doc. Ing. Aleš Hes, CSc., 2012-2013

Skrytý potenciál při zavádění biopotravin do mateřských škol

GA PEF, Ing. Petra Šánová, Ph.D., 2013-2013

Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Aleš Hes, CSc., 2009-2012

Transformace předmětu Obchodní nauka do virtuální podoby

GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D., 2007-2007

Transformace předmětu daňová soustava pro kombinované studium do virtuální podoby

GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D., 2006-2006

Tvorba nového předmětu Tax Systems - Daňové systémy v angličtině se studijním materiálem v podobě elektronických skript

GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, Ph.D., 2006-2006

Účetní zobrazení lesního porostu

GA PEF, Ing. Helena Čermáková, Ph.D., 2007-2007

Vypracování systému řízení odborných praxí magistrského studia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Aleš Hes, CSc., 2004-2004

Vytvoření metodiky nástrojů pro kontrolu efektivnosti využívání finančních prostředků určených na rekvalifikační kurzy

GA PEF, Ing. Pavel Štáfek, 2013-2014

Vytvoření metodiky účtování lesních porostů v podnikovém účetním systému pro potřeby zjišťování finanční a majetkové situace podniků lesního hospodářství v ČR

GA PEF, Ing. Helena Čermáková, Ph.D., 2014-2015

Vytvoření systému klasifikace daňových úniků a návrhu prediktivního modelu nelegálních daňových úniků určeného k verifikace v rámci projektu GAČR

GA PEF, Ing. Lukáš Moravec, Ph.D., 2011-2012

Využití účetních dat a informací z činnosti interního auditu se zaměřením na veřejné finance

GA PEF, Eliška Matušková, 2008-2008

Vývojové trendy spotřebitelského koše potravin pro zákazníky s onemocněním diabetes mellitus

GA PEF, doc. Ing. Aleš Hes, CSc., 2011-2012