×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Vybrané hydropedologické charakteristiky podzolů v centrální oblasti NP Šumava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 17 - 19. ISSN: 0322-8916.

KUBÍNOVÁ, P. Porovnání chemismu srážek na volné ploše a pod korunami stromů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 29 - 31. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 7 - 10. ISSN: 0322-8916.

PECH, P. Využití stoupacích zkoušek k vyhodnocení účinku regenerace vrtů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 23 - 25. ISSN: 0322-8916.

BAŠTA, P. Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 15 - 20. ISSN: 0322-8916.

HEŘMANOVSKÝ, M. Vliv výběru deskriptorů povodí na proces seskupování povodí metodou inverzního shlukování. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 10 - 15. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č I, s. 20-23. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Retenční schopnosti malého horského povodí při extrémních srážko-odtokových událostech. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č 5, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

HAVLÍČEK, V. Optimalizace parametrů učení a architektury neuronových sítí pomocí evolučních algoritmů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. I, s. 2 - 6. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – VIZINA, A. Hydrologické modelování dopadů změn klimatu v denním kroku: korekce systematických chyb a přírůstková metoda. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 2, s. 17 - 21. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – HANEL, M. Posouzení sucha pomocí syntetických řad v podmínkách ovlivněných změnou klimatu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. II, s. 9 - 12. ISSN: 0322-8916.

VACH, M. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. – FIŠÁK, J. – KUBÍNOVÁ, P. – BURIAN, M. Inorganic Pollutants in Wet Atmospheric Deposition and the Trajectories of Their Possible Transport . Water Air and Soil Pollution, 2009, roč. 196, č. 0, s. 369-383. ISSN: 0049-6979.

KUBÍNOVÁ, P. – DRAHOTA, P. – SKŘIVAN, P. – ROHOVEC, J. Meteorological Situations in 2007 and their Implications for the Cycling of Selected Chemical Elements in a Central Bohemian Forested Catchment. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 3, s. 149 - 158. ISSN: 1801-5395.

MÁCA, P. – TORFS, P. The influence of temporal rainfall distribution in the flood runoff modelling. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 4, s. 102 - 131. ISSN: 1801-5395.

PAVLÁSEK, J. – ŘEDINOVÁ, J. – SKALSKÁ, P. Evaluation of Monitoring on Modrava Catchments. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 66 - 74. ISSN: 1801-5395.

FUNDA, T. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – LACHOUT, P. – EL-KASSABY, Y. Optimization of combined genetic gain and diversity for collection and deployment of seed orchard crops. Tree Genetics & Genomes, 2009, roč. 5, č. 4, s. 583 - 593. ISSN: 1614-2942.

KURÁŽ, M. Variabilita odtokového koeficientu na povodí Uhlířská. Stavební obzor, 2008, roč. 17, č. 2, s. 55 - 59. ISSN: 1210-4027.

ŠPIČKOVÁ, J. – DOBEŠOVÁ, I. – VACH, M. – SKŘIVAN, P. – MIHALJEVIČ, M. – BURIAN, M. The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition. Chemie der Erde - Geochemistry, 2008, roč. 68, č. 0, s. 105 - 115. ISSN: 0009-2819.

PAVLÁSEK, J. – MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. Analýza hydrologických dat z Modravských povodích. Journal of Hydrology and hydromechanics, 2006, roč. 54, č. 0, s. 207 - 216. ISSN: 0042-790X.

Odborná monografie

WALDHAUSEROVÁ, P. – **MEINANDER, O. Atmosphere - Cryosphere Interaction in the Arctic, at High Latitudes and Mountains With Focus on Transport, Deposition and Effects of Dust, Black Carbon, and Other Aerosols. Lausanne: Frontiers Media SA., 2020, 148s. ISBN 978-2-88963-504-7.

KURÁŽ, M. Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach . Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, Přehradní 292, 763 14 Zlín, 2011, 182s. ISBN 978-80-87500-12-5.

HORÁČEK, S. – KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – VIZINA, A. – KAŠPÁREK, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. – VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PÁCL, M. Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2011, 164s. ISBN 978-80-87402-14-6.

PECH, P. Speciální případy hydrauliky podzemních vod. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 101s. ISBN 978-80-87402-04-7.

MÁCA, P. Jednotkový hydrogram. Praha: ČZU ve spoluprácai s VÚV T.G.M. v.v.i., 2010. 102s. ISBN 978-80-87402-05-4.

PECH, P. Teorie polí v mechanice spojitých prostředí. Praha: ČZU v Praze, FŽP, KVHEM, 2008. 260s. ISBN 978-80-213-1763-5.

PULKRAB, K. – MIŠÁK, Z. Uplatnění systémů environmentálního managementu v lesním hospodářství. Praha: Reprografické studio PEF ČZU v Praze, 2007. 120s. ISBN 978-80-213-1694-2.

VACH, M. Vybrané výchozí aspekty problému proudění v MVA. Praha: Power Print, 2006. 32s. ISBN 80-213-1544-X.

PECH, P. Komplexní řešení problematiky vstupního odporu studní. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 93s. ISBN 80-213-1307-2.

PECH, P. Vyhodnocování hydrodynamických zkoušek na vrtech se skinovým efektem. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 49s. ISBN 80-213-1264-5.

PECH, P. Soustavy reálných vrtů. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 46s. ISBN 80-213-1266-1.

PECH, P. Určení koeficientu dodatečných odporů z prvního přímkového úseku hydrodynamické zkoušky. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 59s. ISBN 80-213-1306-4.

PECH, P. Stacionární proudění k vrtu s volnou hladinou. Praha: CopyCentrum PowerPrint, 2005. 45s. ISBN 80-213-1265-3.

Kapitoly v odborné knize

**NOH, S. – **WEERTS, A. – RAKOVEC, O. – **LEE, H. – **SEO, D. Handbook of Hydrometeorological Ensemble Forecasting. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature, 2018, 1500s. ISBN 978-3-642-40457-3. Assimilation of Streamflow Observations, s. 1-36.

KAHUDA, D. – VACH, M. – ČERBA, O. – BOJKO, J. – JEŽEK, J. – VOHNOUT, P. – DVOŘÁK, V. ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Prague, Czech Republic: Czech Centre for Science and Society, 2012, 335s. ISBN 978-80-905151-0-9. NASYP: Use of environmental modeling for preventing the impacts of major accidents with dangerous substances, s. 98-104.

DOSTÁL, T. – JANEČEK, M. – KLIMENT, Z. – KRÁSA, J. – LANGHAMMER, J. – VÁŠKA, J. – VRÁNA, K. Soil Erosion in Europe. Chichester West Sussex : N, 2006. 1s. ISBN 0-470-85910-5. s. Soil Erosion in Europe, Section 1.1 a Czech Republlic, s. 107 - 116.

Článek ve sborníku z akce

SOLOMONIDOU, A. – **COUSTENIS, A. – **LE GALL, A. – **LOPES, R. – **MALASKA, M. – **SCHMIDTT, B. – **LAWRENCE, K. – **ELACHI, C. – **SCHOENFELD, A. – **SOTIN, C. – **WALL, S. – MARKONIS, I. – **MATSOUKAS, C. Compositional mapping of Titan’s surface using Cassini VIMS and RADAR data. In European Planetary Science Congress 2021 13.09.2021, online. : European Planetary Science Congress, 2021. s. 137-137.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – RIEDL, M. – **LOJDA, J. Socio-economic essence of the forest, its management, protection and regeneration as a property, economic and social phenomenon in the climate change era on the example of the Czech Republic. In IUFRO2020 Conference: The socio-economic and socio-ecological value added of small-scale forestry in the bio-economy. 08.10.2020, Bolzano. Bolzano: IUFRO, 2020. s. 54-54.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – **LOJDA, J. Les jako vlastnický a společenský jev v souvislosti s klimatickou změnou na příkladu České republiky. In Financovanie 2019 Lesy-Drevo 21.11.2019, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. s. 0-112.

ŠIŠÁK, L. – SLOUP, R. – DUDÍK, R. – **DUŠEK, P. – **LOJDA, J. – HAVRÁNKOVÁ, M. – JŮZA, R. Problematika hodnocení společenské efektivnosti vybraných lesnických opatření Programu rozvoje venkova. In Financovanie 2018 Lesy Drevo. Finančná stabilita podnikov lesnicko-drevárského komplexu 22.11.2018, Technická univerzita Zvolen. : , 2018. s. 172-178.

MELIŠOVÁ, E. – HANEL, M. – VIZINA, A. Evaluation of hydrological balance using soil moisture. In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Issue 31. 29.06.2017, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Published by STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2017. s. 261-268.

KURÁŽ, M. Inverse Modeling of Soil Infiltration Process. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2016 (ICNAAM-2016) 20.09.2016, Rhodes, Řecko. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AIP Conference Proceedings, 2017. s. 1-4.

ŽÁK, J. – VACH, M. A histogram based radar signal identification process. In International Radar Symposium IRS 2017 Processing 28.06.2017, Praha. Praha: International Radar Symposium IRS 2017 , 2017. s. 1-9.

VOKOUN, M. – HANEL, M. VERIFICATION OF ENSEMBLE PRECIPITATION FORECASTS FOR HYDROLOGICAL MODELLING IN THE CZECH REPUBLIC. In SGEM2016 Conference Proceedings 28.06.2016, Albena Bulharsko. : STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 813-820.

ŽÁK, J. – VACH, M. Use of Different Chaff Materials During Electromagnetic Jamming Exercise. In Proceedings of the 26th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2016) 19.04.2016, Kosice, Slovakia. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 189-192.

KURÁŽ, M. Schwarz Type Domain Decomposition and Subcycling Multi-time Step Approach for Solving Richards Equation. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. HUNTINGTON QUADRANGLE, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE , 2016. s. 20-24.

KURÁŽ, M. Numerical Solution of the Richards Equation based Catchment Runoff Model with dd-Adaptivity Algorithm. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 23.09.2015, Rhodes. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA , 2016. s. 25-29.

ŽÁK, J. – VACH, M. – **DVOŘÁČEK, F. Advanced Chaff usage in modern EW. In 2016 IEEE Radar Methods and Systems Workshop (RMSW) 27.09.2016, Kyiv, UKRAINE. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2016. s. 56-59.

KURÁŽ, M. Boussinesq and Kinematic Wave Equation based Catchment Transport Model. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 22.12.2014, Rhodes. Melville, USA: AMER INST PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA, 2015. s. 1-4.

TRYZNA, V. VARIABILITY IN SNOW COVER CONDITIONS AT THE CERTOVA LOUKA AND THE MODRE SEDLO SITES (GIANT MTS.) DURING THE PERIOD 2003-2013. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2015; Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Conference proceedings. Volume 1. Hydrology and Water Resources 18.06.2015, Albena. Albena: STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2015. s. 745-754.

HRADILEK, V. – BAŠTA, P. – VIZINA, Š. – MÁCA, P. – PECH, P. VERIFICATION OF REMOTE SENSING DATA FOR MEASURING BATHYMETRY ON SMALL WATER RESERVOIRS.. In 15th International Multidisciplinary Sceintific Geoconference SGEM 2015, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing 18.06.2015, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 1219-1226.

VRBOVÁ, T. – MÁCA, P. – PECH, P. The analysis of the recession hydrograph's limbs on the chosen watershed in the Czech Republic. In 14th GeoConference on WATER RESOURCES. FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS 17.06.2014, Albena, Bulgaria. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 1 "Andrey Lyapchev" Blvd., 1797 Sofia, Bulgaria, 2014. s. 707-714.

HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – BERAN, A. – VIZINA, A. Evaluation of changes in deficit volumes: support for protection of localities suitable for construction of reservoirs. In Considering Hydrological Change in Reservoir Planning and Management Proceedings of H09, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly 22.07.2013, Gothenburg, Sweden. ENGLAND: IAHS Press, 2013. s. 187-192.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – BAŠTA, P. DETERMINATION OF GEOMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF WATERSHEDS USING GEOINFORMATIC SYSTEMS. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 85-92.

HRADILEK, V. – VIZINA, Š. – BAŠTA, P. THE COMPARISON OF THE INFLUENCE OF DIGITAL ELEVATION MODELS ON GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATERSHED. In 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013, Conference Proceedings 16.06.2013, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2013. s. 365-372.

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. COMPARISON OF SEMI-DISTRIBUTED AND DISTRIBUTED APPROACHES OF THE HYDROLOGICAL RAINFALL-RUNOFF MODELLING AND DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF WATERSHEDS. In 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Conference Proceedings, Volume III 17.06.2012, Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2012. s. 603-610.

PAVLÁSEK, J. – TESAŘ, M. – MÁCA, P. – HANKOVÁ, R. – HUDEČKOVÁ, K. – JAČKA, L. – KLOSE, Z. – ŘEDINOVÁ, J. Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic . In IAHS-AISH Publication 30.03.2009, Germany. Germany: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins; Goslar-Hahnenklee, Germany. , 2010. s. 213-218.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Projected changes in seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. In 6th World FRIEND Conference "Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources" FRIEND 2010; Fez; Morocco 25.10.2010, Maroko. Morocco: View references (17) View in search results format 1 | IAHS-AISH Publication, 2010. s. 47-53.

Patent

KLOSE, Z. – **STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Způsob pro stanovení vodní hodnoty sněhu sněhové vrstvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306905. 26.07.2017.

Poloprovoz, ověřená technologie

MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – **DUŠKOVÁ, K. – **TOMEK, M. – **FUČÍK, P. – **ZAJÍČEK, A. – **VACEK, M. – ROUB, R. Měřící aparatura pro kvantifikaci množství sedimentů, Measuring tool for quantification amount of sediments, water; flow; reservoir; sediment, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Aparatura sedimenty, Smlouva o využití výsledku (typu Z – ověřená technologie) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu GEOTAN s.r.o., se sídlem Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň, IČO: 26346257, DIČ: CZ26346257, Ověřená technologie je nejlépe využitelná při určování batymetrie a mocnosti sedimentů v rámci nejmenších vodních nádrží, které nemají archivovanou projektovou dokumentaci či nedisponují funkčním výpustným zařízením. Velký potenciál uplatnitelnosti má ověřená technologie i u vodních nádrží s napjatou hydrologickou bilancí, tj. v případě potřeb zachování provozního stavu hladiny vody ve vodní nádrži., Odbahňování obvykle představuje nejnáročnější část obnovy či rekonstrukce nádrže, a to jak z hlediska nákladnosti, tak technické, administrativní a organizační přípravy. Prezentovaná, v terénu a praxí ověřená technologie nabízí efektivní způsob, jak zajistit požadované informace o množství a rozložení sedimentu v malé vodní nádrži. Zařízení podle tohoto technického řešení umožňuje získat informace o rozložení množství sedimentů v malých vodních nádržích bez nutnosti vypuštění malé vodní nádrže. _______________________________________________________ 39 Ověřená technologie bude využitelná jak pro státní správu (správci vodních toků, Státní pozemkový úřad – SPÚ), tak pro komerční sféru z řad geodetických firem či pro projektanty z oboru vodní hospodářství projektující rekonstrukce vodních nádrží včetně odbahnění. Uplatnění může nalézt rovněž u samotných vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HRADILEK, V. – ROUB, R. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na kajaku za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of RiverSurveyor M9 on kayak to measure batymetry of small water reservoirs, batymetry; kayak; RiverSurveyor, 2017, DA - Hydrologie a limnologie, B - Ověřená technologie, Technologie - kajak, -, Měřicí kajak je loď přestavěná ze závodní debl kánoe značky Vajda. V jednom otvoru je umístěno měřicí zařízení a v druhém je místo pro jednu osobu, která pomocí kajakářského pádla ovládá loď. Celá loď může být zakrytá, tudíž je vhodná pro celoroční měření. Celý přístroj je připevněn na loď z nevodivého materiálu, protože součástí přístroje je kompas a náklonoměr, pomocí kterých jsou v průběhu měření korigovány náklony plavidla do všech tří směrů., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány MVN a jejich funkce. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy, což je důležité vždy zdůraznit. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochranou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na popsání jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti pak může být započítána při cenové kalkulaci nákladů na odbahnění, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**HLAVÁČEK, J. – ROUB, R. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **ČUBA, P. – HRADILEK, V. – **NOVÁK, P. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na trimaranu za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží, Fixing and stabilizing technology of the RiverSurveyor M9 on trimaran to measure batymetry of small water reservoirs, Trimaran; RiverSurveyor; batymetry, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie - trimaran, -, Technologie pro nesení RiverSurveyoru M9 v podobě trimaranu představuje nosné plavidlo, které je konstruováno jako polo automatizovaná loď disponující trupem lodi a dvěma stabilizačními plováky., V současné době klimatických změn jsou často zmiňovány funkce MVN. V případě sucha mají zavlažovací a vyrovnávající funkci, i když nikdy nemohou suplovat infiltrační schopnosti dobře obhospodařované půdy. V opačném případě, tedy za povodní, mají transformační a ochrannou funkci. Bylo by vhodné s ohledem na to, že ekonomicky nejvýhodnější a nejudržitelnější je zadržet vodu tam, kde spadne, se začít soustředit na velmi malé MVN a na analýzu jejich skutečných retenčních či vyrovnávacích funkcí. K poznání zákonitostí v různých geomorfologických, klimatických a různě obhospodařovaných systémech ČR je potřeba znát základní vstupní údaje, jako je skutečný a potenciální maximální objem vody zadržený v MVN, popřípadě zhodnocení míry zanesení nádrží. V současné době dochází k tomuto zhodnocení často až po vypuštění nádrže nebo jen z malého množství bodů, což s sebou nese velkou míru chybovosti. Tato míra chybovosti může být započítána při kalkulaci nákladů na odbahnění a může tak být výrazně nadhodnocena cena odbahnění, AQUAMONITORING, s.r.o., 29366810, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Výsledky s právní ochranou

STRNAD, F. Hladinový výparoměr. -- Neuvedený název vydavatele --. 35577. 22.11.2021.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. Zařízení pro měření infiltrace. -- Neuvedený název vydavatele --. 32557. 07.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. Zařízení pro měření infiltrace výtopou. -- Neuvedený název vydavatele --. 32596. 19.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. Systém hrotů pro odečet výšky hladiny kapaliny, sada hrotů pro stísněné prostory a zařízení je obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31588. 13.03.2018.

KLOSE, Z. – STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25984. 21.10.2013.

PECH, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace. Úřad průmyslového vlastnictví. 22507. 26.07.2011.

Technicky realizované výsledky

PECH, P. – KAHUDA, D. – KUKAČKA, J. INV-FLOW: Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů podzemní vody, INV-FLOW:Equipment for zonal measurement of vertical groundwater flow and direct quantification of inflows to groundwater extraction wells, Well; Groundwater; vertical flow;, 2021, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, INV-Flow, TH04030492, Funkční vzorek -Zařízení pro zonální měření vertikálního proudění podzemní vody a přímou kvantifikaci přítoků do jímacích vrtů na principu elektromagnetické indukce, úspora nákladů na měření průsaku kolem vrtu v obsypu, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046079, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

PRUSAK prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2009

DRuTra2D - Two Dimensional Finite Element Solute Transport Model in Variably Saturated Soils with the Dual Permeability Conceptual Approach Ing. Kuráž Michal, 2009

FORTANNS Ing. Havlíček Vojtěch, 2009

DRUtES - Dual Richards' Unsaturated Equation Solver Ing. Kuráž Michal, 2008

BOUSSMO - A solver to the Kinematic Wave and the Boussinesque Equation Ing. Kuráž Michal, 2008

PONS - Predikce Odtoku Neuronovými Sítěmi Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav, 2008

FiltIII-řešní průsaků pomocí konformního zobrazení prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2008

Certifikované metodiky

ROUB, R. Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti, Availability of drinking water for residents of small municipalities as an indicator of socio-economic development of society, Drinking water supply; small municipalities; socio-economic development; water supply system; long-term sustainability, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V3, Smlouva byla uzavřena s Obcí Lhotka, Hořejší 16, 267 23, Lhotka, IČO 00509728 v zastoupení starostou obce panem Radkem Filipovským., Výsledky budou uplatnitelné pro orgány státní správy, pro komerční sféru, pro projektanty i pro samotné samosprávné celky a obce., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 24.11.2021,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ROUB, R. Optimalizace a ekonomická náročnost zásobování pitnou vodou, Optimisation and economic exigencies of potable water supply, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V1 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4798/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy)., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

MARVAL, Š. – **HEJDUKOVÁ, P. – ROUB, R. – **CÖLBA, M. – **KOPP, J. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – **DUŠKOVÁ, K. – **ZAJÍČEK, A. – PAVLÍČKOVÁ, L. – SYCHOVÁ, P. – **MIČUDOVÁ, K. – **KUREKOVÁ, L. – **TOMEK, M. – **VLČKOVÁ, M. Vliv zabezpečení zásobování pitnou vodou na demografický (socio-ekonomický) vývoj malých obcí, The effect of potable water supply on demographic (socio-economical) development of small municipalities, Water Supply; Questionnaire; Municipalities; Drinking water; Housing, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TL02000060-V2 , Ze strany zpracovatele (v zastoupení Západočeské univerzity v Plzni) byla uzavřena smlouva o využití výsledku (typu Nmap) s konkrétním uživatelem z komerční sféry v podobě subjektu Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255/3, 26601 Beroun, IČO: 46356975. Specializované mapy s odborným obsahem schválilo pro využití v praxi Ministerstvo zemědělství ČR, osvědčením č. 4206/2021-MZE-15130., Výsledky budou široce uplatnitelné jak pro orgány státní správy, komerční sféry, tak pro samotné samosprávné celky, tj. obce a především pro jejich občany. Dosažené poznatky budou mít přímý komerční potenciál při řešení zakázkové činnosti ať již přímo účastníků projektu, tak jednotlivých projekčních kanceláří i netržní dopad, kdy implementace výsledků bude mít především pozitivní dopad pro obce a jejich občany z pohledu jejich dalšího rozvoje a odpovídající životní podmínky. Již při přípravě návrhu projektu byla navázána úzká spolupráce s potenciálními odběrateli výsledků (obce, kraje, provozovatelé vodovodů, projekční firmy, ústřední orgány státní správy). , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, 15.12.2020,

KURÁŽ, M. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě z erozního smyvu, detekce a kvantifikace stupně znečištění, lokalizace jeho zdrojů a účinná predikce., Evaluation of surface contamination of the hydrographic network from erosion, detection and quantification of the degree of pollution, localization of its sources and effective prediction., Erosion; soil variability; water infiltration; water pollution; soil properties mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika smyv, ISBN: 978-80-213-, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., IČO: 61647055, smlouva č. PO1383/2020 uzavřena dne 9.12.2020, Ocelářská 949/43, 190 00 Praha 8 Vysočany, +420 731 586 001, kviz@tf.czu.cz, Úspora nákladů na hnojení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZE, Praha, ČR , 14.12.2020,

HANEL, M. – KURÁŽ, M. – VOPRAVIL, J. Mapa erozivity deště v ČR ve vztahu k fyzikálním vlastnostem půd - kombinovaná mapa R a K faktoru, Rainfall erosivity map for Czechia considering physical soil properties, rainfall erosivity; physical soil properties, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RK map, smlouva uzavřena s AGRIO, s.r.o., IČ: 25065220, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 25.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa skutečné infiltrace , Map of actual infiltration, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa skinfiltr, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

VOPRAVIL, J. – KURÁŽ, M. – HEŘMANOVSKÁ, D. – KHEL, T. Mapa počáteční retence, Map of initial retention capacity, Soil; GIS; Richard equation, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa pocret, smlouva uzavřena s MZe, úspora nákladů při realizaci opatření, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe, 16.11.2020,

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – **HLAVÁČEK, J. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – HRADILEK, V. – MÁCA, P. – **MAXOVÁ, J. – **PTÁČNÍKOVÁ, L. – **ČUBA, P. – **ČUBA, P. – **VACEK, M. – **VACEK, M. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů, New technologies of water flow and reservoir batymetry to determine their storage capacities and to monitor the amount and dynamics of sediments, batymetry; sediments; echo sounder; erosion, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika batymetrie, Smlouva o využití výsledku - Lesy hl. m. Prahy; IČO: 45247650; smlouva uzavřena 1.12.2017, Metodika popisuje a vyčísluje náklady na pořízení a realizaci batymetrického měření. Je možné porovnat ekonomické aspekty jednotlivých metod a při realizaci batymetrického měření na konkrétní lokalitě vybrat nejvhodnější metodu dle příslušných parametrů (cena, plocha, předpokládaná hloubka nádrže aj.). , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Vršní 1804/26, 182 00 Praha 8, 19.12.2017,

HRADILEK, V. – ROUB, R. – BUREŠ, L. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – MÁCA, P. – HLAVÁČEK, J. – VYBÍRAL, T. Batymetrické měření pro stanovení množství a dynamiky sedimentů, Bathymetric measurements for determining the quantity and dynamics of sediments, Bathymetry; River Surveyor M9; water reservoir, 2016, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Batymetrie - Němčice, Specializovaná mapa s odborným obsahem jvyjadřující batymetrii vodní nádrže, Úspora finančních prostředků proti standardnímu zaměřování, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm, 182 11 Praha 8, osvědčením č. ZÚ-02296/2016-11001, 10.06.2016,

PECH, P. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – KAHUDA, D. – PASTUSZEK, F. Provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech, Evaluation of short-term pumping tests at the real well , pumping test, real well, skin effect, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, zápoR, 50504/ENV/15, Vyhodnocování krátkodobých (cca 2-8 hodin) hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech. Určování stavu vrtu a sumárního koeficientu dodatečných odporů s možností vyhodnocení efektu regeneračního zásahu. , Uplaněním navrženého postupu při vyhodnocování hydrodynamických zkoušek dochází, díky podstatnému zkrácení zkoušky, k úsporám elektrické energie a snížení nároků na pracovní síly. Zpřesnění vyhodnocování zásob podzemních vod přináší značný ekonomický efekt. Při vyhodnocování stavu vrtu a možnosti stanovení vhodného okamžiku pro regeneraci vrtu, dochází k finančním úsporám spojených s vybudováním nových vrtů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha , 21.07.2015, 50504/ENV/15

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy, Geographic information systems to support crisis management and interconnection systems for automatic notification, GIS, flood protection, flood, descharge, water flow, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub001/2015, Povodňové události mají rozsáhlé dopady na životy a majetek postižených lidí. Jedná se však rovněž o katastrofu, která postihuje pouze některá území, a proti které je možné se v současné době bránit diverzifikací rizika na základě soukromoprávního pojištění. Na úrovni jednotlivce proto existují dostupné nástroje, které mu umožňují vyhnout se povodňovým rizikům nebo je zmírnit. Jedná se zejména o umístění majetkových hodnot mimo potenciálně záplavové území a komerční pojištění majetku proti povodně., Předkládaná metodika prezentuje alternativní přístup pro snížení povodňových škod, který vychází z aplikace tzv. preventivních opatření. Povodním nelze zamezit, lze pouze eliminovat jejich dopad. Metodický přístup je apriori zaměřen na eliminaci ztrát na životech občanů, snížení škod na životním prostředí (ekologické škody) a snížení škod na majetku (ekonomické škody)., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí (Sekce technické ochrany životního prostředí, Odbor ochrany vod), 18.12.2015, 91074/ENV/15

NOVÁK, P. – ROUB, R. – URBAN, F. – VYBÍRAL, T. – HEJDUK, T. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – BUREŠ, L. Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování, Use of hydrological measurements at schematization riverbeds for the needs of hydrodynamic models based on airborne laser scanning data, LLS, descharge, water flow, DMR, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, met/roub002/2015, Uvedený způsob tvorby geometrie do hydrodynamického modelu má požadovanou vypovídající hodnotu, která je výsledkem sloučení informace o hodnotě stanovených průtoků v době pořizování výškopisných dat metodou LLS se samotnými daty LLS. Postup zhotovení s využitím nástrojů GIS poskytuje dosažení požadované přesnosti, což dosud není možné dosáhnout dosavadními používanými metodami a podklady. Pokud bude standardně dodržena metodou LLS deklarovaná chyba výšky 0,18 m, pak tento postup podstatně zrychlí a zlevní predikci rozsahu záplavových území. Tam, kde jsou k dispozici povodí s měřenými profily (významné toky), bude tato metoda bezesporu přínosem. Přesnost popsaného způsobu tvorby geometrie do hydrodynamického modelu je závislá na deklarované chybě výšky 0,18 m. S rozvojem technologií pro snímání zemského povrchu bude zákonitě docházet i ke snižování této uvedené chyby. Tím se bude automaticky zvyšovat i přesnost uvedeného způsobu tvorby geometrie a také možnosti širšího rozšíření v praxi., Ekonomické aspekty studie lze nejlépe demonstrovat na pořizovacích nákladech vstupních dat DMT vč. jejich zpracování. Zásadní přínos metody získání DMT z LLS je pokrytí celého území ČR levnými, konzistentními (stejně kvalitními) a rychle dostupnými daty.Podrobné geodetické měření ve 3. třídě přesnosti (např. Technicko-provozní evidence toku), přímé měření i břehových hran, úrovně vodních hladin a příčných profilů v korytech - bez nutnosti doměření dalších dat: 400 tis. Kč. Přesné geodetické měření - pouze s měřením výškových bodů a významných povinných hran, (tj. hran, úrovně vodních hladin a další), bez měření příčných profilů v korytu - nutnost propojení s hydologickými dat: 290 tis. Kč. Výškopis získaný z LLS – DMR 5G (včetně preprocessingu a verifikace dat), automatický výpočet břehových hran - větší pracnost na propojení a úpravu dat zahloubeného koryt: 50 tis. Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.10.2015, ZÚ-03651/2015-11001

HRADILEK, V. – ROUB, R. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – BUREŠ, L. – MÁCA, P. – MAXOVÁ, J. – ZAJÍČEK, A. – PTÁČNÍKOVÁ, L. Specializované mapy batymetrických měření pomocí echosoundingu, Specialized maps of bathymetry measurements using echosounding, Capacity , sediments , water reservoir, Hracholusky, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Pro získání relevantních výsledků bylo použito echosounderu River Surveyor M9 osazeného na kayaku. Z přístroje, primárně určeného pro měření rychlosti proudění, jsou získávány bodové údaje o naměřené hloubce. Měřící sestava byla úspěšně testována s vysokou mírou přesnosti. V současné době probíhá testování způsobu sběru dat a jejich vyhodnocování, přičemž je kladen důraz na vytvoření co nejvěrnějšího digitálního modelu terénu dna z co nejmenšího soboru dat. Jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě DMR dna vodního toku / vodní nádrže je správná volba interpolační techniky. Při malém objemu dat je nejvhodnější využití univezálního krigingu se zahrnutím anizotropie. Výsledky získané pomocí zařízení echosounderu River Surveyor M9 byly srovnávány s GPS stanicí (Leica) vybavenou RTK a to fyzickým zaměřením dna teleskopickou výtyčkou. Výsledky srovnávacího měření jsou v dobré shodě dle korelačního koeficientu (0,998) a dle Nesh-Sutcliffova koeficientu účinnosti (0,993)., Vytvořená datová sada, popisující batymetrii dna vodní nádrže poskytuje relevantní podklad pro správce povodí z pohledu stanovení množství sedimentů / retenčních kapacit vodní nádrže a nabízí tak podklad pro rozhodovací činnost při správě povodí – následná identifikace pozemků, ze kterých je v důsledku vodní eroze primárně zanášena nádrž vodního díla, atd. Z pohledu uplatnění batymetrických přístupů při aplikaci na vodních tocích je uplatnění vázáno především pro získání kvalitních vstupních dat pro modelování povodňových jevů a stavů při využití hydrodynamických modelů. Právě vstupní data jsou určující pro tvorbu výpočetní geometrie vodního toku, v důsledku zpřístupnění kvalitního výškopisného podkladu (DMR 4G, DMR 5G) dojde k rozvoji povodňových analýz, což bude mít ve svém důsledku významný dopad na krizové řízení, včetně promítnutí do povodňových plánů obcí, ORP a krajů a dojde opět jako v případě územního plánování k eliminaci dopadů povodňových událostí na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dě, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, 15.12.2015, ZÚ-04428/2015-11001

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 (rastr hloubek – oblast soutoku vodních toků Berounka a Litavka), Map distressed properties 1 (grid of depths - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub001/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

ROUB, R. – NYKL, L. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 (rastr rychlostí – oblast soutoku vodních toku Berounka a Litavka), The map of endangered properties 2 (grid of speeds - the area of ??the confluence of Berounka and Litavka watercourses), flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, map/roub003/2015, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území., Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 2 - rastr rychlostí, The map of endangered properties 2 - grids of flow rates, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 2, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

NYKL, L. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. – REIL, A. Mapa ohrožených nemovitostí 1 - rastr hloubek, The map of endangered properties 1 – grid of depths, flood wave, GIS, flood risk, hydrodynamic model, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ohrožených nemovitostí 1, Mapa je sestavena tak, že v detailním výpočetním kroku povodňové události, tj. pro konkrétní průtok povodňové události na řešeném vodním toku, vyjadřují potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Stěžejním ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Dále pak zefektivnění rozhodovacích procesů v rámci činnosti bezpečnostních složek státu v oblasti krizového řízení, identifikace osob a majetku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Oddělení ochrany před povodněmi, 15.12.2014,

URBAN, F. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – REIL, A. – BUREŠ, L. Syntetická mapa vodního toku a přilehlé inundace, The synthetic map of watercourse and adjoining inundation area, geodetic surveying, aerial laser scanning, photogrammetry, flood, 2014, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Syntetická mapa vodního toku, Mapa, sestavená na podkladě syntézy dat z hydrologického měření a dat LLS vyjadřuje potenciální riziko pro jednotlivé nemovitosti v řešeném území, tj. v záplavovém území. , Důležitým ekonomickým parametrem je ochrana lidských životů, snižování škod na majetku obyvatel a obcí. Aplikací postupu tvorby map do praxe dojde k výrazné úspoře finančních prostředků za geodetické zaměření., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 , 02.12.2014,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Assessment of the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Retence - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 01/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický brook basin, operational anti-erosion measure; Rakovnický brook basin; Rainfall-Runoff model, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Scénáře PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 03/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, Water reservoirs; Flood wave transformation, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 02/2013

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Steady infiltration rates estimated for a Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Bohemian Forest; experimental catchment; infiltration map; mountain podzols; vegetation cover, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Infiltrace na povodí Modrava 2, Elektronická forma, formát pdf, zpracováno v prostředí ArcGis 9.3. a Microstation V8 XM Edition. , Jeden ze základních podkladů pro prostorově distribuované hydrologické modelování, využití například pro predikci odtoku z extrémních srážek a následné zmírnění povodňových škod., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

HOUDEK, K. – VACH, M. Zátěž zájmového území vlivem lokálních zdrojů tepelné energie a intenzity dopravy., The load of the area due to local sources of heat and traffic intensity., local resources , traffic intensity , 2011, DI - Znečištění a kontrola vzduchu, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Funkční změny krajiny-KH,MV, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. Především z hlediska rozvoje - podpory environmentálně šetrných zdrojů tepelné energie a koordinaci individuální dopravy v zájmové lokalitě. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,