×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Kvantitativní a kvalitativní vývoj sněhové pokrývky Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

Kvantitativní a kvalitativní vývoj sněhové pokrývky na experimentálním povodí Modrava 2 Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Skalská Petra; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

Preliminary evaluation of precipitation extremes in RCM data for the Rhine basin Ing. Hanel Martin, 2008

Fyzikálně-chemické aspekty procesů v prostředí doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2008

Zjednodušené řešení roštových základových pasů prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

Krovové dřevěné konstrukce a jejich statická působnost prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

Krovové dřevěné konstrukce a jejich statická působnost prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

Fitting hydrological models Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2007

Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů Ing. Hanel Martin, 2007

Integer-Programming Approach to Group-Merit Selection doc. Ing. Lstibůrek Milan, MSc, Ph.D.; doc. RNDr. Lachout Petr, CSc.; Ing. Klápště Jaroslav, Ph.D., 2007

Temperature-index model applied on Modrava’s catchments Ing. Skalská Petra; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2007

SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ NA MALÝCH POVODÍCH Ing. Heřmanovský Martin, 2007

The role of forest vegetation in the hydrochemistry of selected transition metals Ing. Kubínová Petra, Ph.D.; Navrátil Tomáš; Skřivan Petr, 2007

Opening of the Faculty of Forestry and Environment Prague – study internacionalization prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Obnovené a rozšířené studium na FLE ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

What is so special about rainfall runoff models? Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Michálková Helena, 2006

From a Knowledge Society to an Understanding Society prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Nové trendy ve vrtací technice, výstroji vrtů a přístrojích pro vzorkování půdy a podzemní vody Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

Vstoupit do krajiny. Současný stav a perspektivy české krajiny doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2006

Experimentální povodí pod Roklanem, Malou Mokrůvkou a Vysokým Stolcem Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2006

Hydrologické charakteristiky malého horského povodí Ing. Kuráž Michal, 2006

Analysis of Chosen Rainfall-Runoff Events in Small Mountainous Watersheds in the Czech Republic Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Beran Jan, 2006

Snow hydrology at small mountainous watersheads. Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2006

Outflow during Spring Snowmelt Period on Modrava Experimental Catchments Ing. Skalská Petra; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2006

REAL-TIME FLOOD FORECASTING Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

Evaluation of the role of temporal rainfall distribution in runoff process Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Aplikace disagregačního modelu Ing. Máca Petr, Ph.D., 2006

Application of chosen event based rainfall runoff models on the small mountain catchment Modrava 2 Ing. Horáček Stanislav; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2006

Rainfall-runoff analysis in drainage area of small rivers Ing. Heřmanovský Martin, 2006

Modrava Experimental Watersheds Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Skalská Petra, 2006

Výběr části grafu hydrodynamické zkoušky pro Jacobovu semilogaritmickou aproximaci prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Chemical composition of wet deposition in connection with meteorological factors doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Fišák J.; Navrátil Tomáš, 2006

Application of event based rainfall runoff models on Modrava 2 catchment Ing. Horáček Stanislav, 2006

Monitoring hladin podzemní vody v katastrálním území Šeberov Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

Model determination of the chemical forms of iron and nickel in the surface waters Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2006

Real time flood forecasting: comparison of two linear models Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2006

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav, 2006

Multiple Well System near Boundary prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Real Well near Boundary - Solution by Imaginary Well. prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Evaluation of storativity and skin factor from aquifer test prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Novinky ve studiu na FLE ČZU v Praze prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc., 2005

Hydrological role of forests in the mountain regions Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Doležal František; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Hydrologická funkce lesa na Modravských povodích Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; Ing. Doležal František, 2005

Postup pro odvození návrhových povodňových vln Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2005

Mathematical Modeling of In-situ Chemical Oxidation with KMNO4 prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Kahuda Daniel; Ing. Kahuda Daniel, 2005

Aplikace lineárního modelu pro predikci odtoku na povodích Modrava 2, Křímov a Hupselse Beek Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Pokles hladiny podzemní vody po ukončení srážkové události Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

Analýza hydrologických dat z Modravských povodí Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2005

Analýza hydrologických dat z Modravských povodí Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Krátkodobá predikce odtoku na vybraných malých horských povodích Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Krátkodobá predikce odtoku na vybraných malých horských povodích Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Analýza poklesu podzemní vody na svahu Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

Vliv dodatečných odporů na počáteční úsek čerpací zkoušky a jejich kvantifikace prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Význam lesní vegetace v koloběhu prvků skupiny železa Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2005

Triáda železa v povodí Lesního potoka na Černokostelecku Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2005

Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni Ing. Kubínová Petra, Ph.D.; Skřivan Petr; Navrátil Tomáš; RNDr. Rohovec Jan, Ph.D., 2005

The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Navrátil Tomáš; Skřivan Petr; Špičková Jitka; Ing. Kubínová Petra, Ph.D., 2005

Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Fottová D.; Špičková Jitka; Burian M., 2005

The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition Špičková Jitka; Dobešová Irena; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Burian M., 2005

Establishing and improving links between research, education and practice prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Opening of the Faculty of Forestry and Environment Prague – study internacionalisation prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Elements of Hydraulics prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Hydraulics of Groundwater prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Vliv průběhu dešťových srážek na vytváření extrémních odtoků v povodí Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Skalská Petra, 2005

Ochrana ovzduší doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2005

Aplikace vybraných matematických modelů pro řešení odtoku z povodí Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

Modelování transportu znečištění v podzemních vodách na lokalitě Praha-Šeberov prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Estimation of a Well Damage or Stimulation prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Fišák J.; Navrátil Tomáš; Fottová D.; Špičková Jitka; Skřivan Petr, 2004

Deposition and fate of lead in a forested catchment Lesní Potok , central Czech Republic Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Skřivan Petr; Mihaljevič M.; Dobešová Irena, 2004

Predikce odtoku na povodích Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Numerické modelování pole proudění v mezní vrstvě atmosféry v okolí Jaderné elektrárny Temelín doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D., 2004

Evaluation of the Effectivity of the Well Rehabilitation from the Pumping Test prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Mathematical Modeling of In-situ Chemical Oxidation at MOTOCO Company prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Vyhodnocení hydrologických měření na experimentálních povodích na Šumavě Ing. Doležal František; Ing. Beran Jan; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

Estimation of a Well Damage or Stimulation prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu Skřivan Petr; Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Špičková Jitka; Fottová D., 2004

Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody Špičková Jitka; Dobešová Irena; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Burian M.; Skřivan Petr, 2004

Chemistry and modeling of the response of a small stream to a shortterm in-stream acidification Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Norton S.A.; Skřivan Petr, 2004

Assessment of sources and pathways of atmospheric contaminants in precipitation over central Bohemia doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Navrátil Tomáš; Fišák J.; Skřivan Petr, 2004

Analýza hladiny podzemní vody Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

Analýza vzestupných a sestupných větví hydrogramů experimentálních povodí Modrava1 a Modrava2 Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Modelové odtokové simulace se statistickým vyhodnocením srážkových efektů Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Analýza srážko-odtokového procesu povodí VD Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Predikce odtoku na povodích Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc., 2004

Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Comparison of models DesQ-MAX Q and HEC-HMS Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

PREDIKCE ODTOKU NA POVODÍCH KŘÍMOV A KAMENIČKA Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín Ing. Zdražil Vladimír; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc., 2004

Hydraulika - příklady prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Beran Jan; Ing. Doležal František; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Movement of rainfall events in Prague area Ing. Máca Petr, Ph.D., 2003

Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Norton S.A.; Hruška Jakub, 2003

Analýza srážko - odtokových událostí povodí Modrava 1 Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Analýza maximálních průtoků v povodích Modrava 2, Morávka a Spůlka Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Hydrologická studie Šramonického potoka Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Hydrologická srudie Děhylovského potoka, odvození charakteristik povodňových vln v nepozorovaných profilech Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., -1

Vyhodnotenie funkcie prvkov a segmentov krajiny z hladiska moznosti jeje ochrany pred povodňami Ing. Máca Petr, Ph.D., -1