×
Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Analýza hladiny podzemní vody Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

Analýza vzestupných a sestupných větví hydrogramů experimentálních povodí Modrava1 a Modrava2 Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Modelové odtokové simulace se statistickým vyhodnocením srážkových efektů Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Analýza srážko-odtokového procesu povodí VD Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Predikce odtoku na povodích Křímov a Kamenička Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc., 2004

Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Matematické modely maximálního odtoku z přívalových dešťů Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Comparison of models DesQ-MAX Q and HEC-HMS Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

PREDIKCE ODTOKU NA POVODÍCH KŘÍMOV A KAMENIČKA Ing. Máca Petr, Ph.D., 2004

Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším a širším zázemí JE Temelín Ing. Zdražil Vladimír; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; doc. RNDr. Martiš Miroslav, CSc., 2004

Hydraulika - příklady prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Beran Jan; Ing. Doležal František; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

Movement of rainfall events in Prague area Ing. Máca Petr, Ph.D., 2003

Chemical response of a small stream in a forested catchment (central Czech Republic) to a short-term in-stream acidification Navrátil Tomáš; doc. Mgr. Vach Marek, Ph.D.; Norton S.A.; Hruška Jakub, 2003

Analýza srážko - odtokových událostí povodí Modrava 1 Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Analýza maximálních průtoků v povodích Modrava 2, Morávka a Spůlka Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Hydrologická studie Šramonického potoka Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Hydrologická srudie Děhylovského potoka, odvození charakteristik povodňových vln v nepozorovaných profilech Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., -1

Vyhodnotenie funkcie prvkov a segmentov krajiny z hladiska moznosti jeje ochrany pred povodňami Ing. Máca Petr, Ph.D., -1

Využití grafoanalytických metod v geoekologii, na příkladu určování filtračních parametrů pórovitého prostředí Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., -1