×
Výzkumná stanice Uhříněves
banner

Výzkumná stanice Uhříněves

HISTORIE STANICE
Stanice byla postavena v roce 1922, jako součást selekční stanice při školním zemědělském ústavu
v Uhříněvsi na pozemcích panství Jana Lichtensteina.

Ve 20. letech bylo v okolí hlavní budovy vysazeno několik desítek taxomů dřevin,
které jsou stále ceněny z floristického hlediska.

Při vzniku samostatné VŠZ v Praze v roce 1952 se stanice stala pracovištěm
Katedry rostlinné výroby Agronomické fakulty (AF) - dnešní FAPPZ.
Byla převzata od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu v Praze.


V roce 1991 provedena kompletní rekonstrukce spojena s plynofikací.
V roce 2004 provedena částečná rekonstrukce skladových prostorů a elektrické sítě.
V roce 2012 provedena přestavba příjmové haly a polní laboratoře.
V roce 2013 dokončena rekonstrukce laboratoře a sociálních prostorů.
V roce 2014  provedena přestavba garážového staní na sklad konzumních a sadbových brambor.

 

SOUČASNOST
Výměra orné půdy je 17 ha ve dvou lokalitách (Uhříněves-Netluky a Hájek).
Certifikovaná plocha pro ekologické zemědělství zaujímá 8 ha.
Počet stalých pracovníků od roku 2006 je 2,0 pracovního místa.
V letním období vypomáhají technici z Katedry rostlinné výroby
a přijímají se brigádníci na sezónní výpomoc.
Také zde studenti FAPPZ ČZU v Praze vykonávají brigády a praxi.