×
Department of Languages
banner

Kombinované studium a CŽV

Kombinované studium a CŽV

uznávání pro studenty kombinovaného studia provádí zástupkyně vedoucí katedry,

PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Zimni semestr

 • O uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů semestru a to pouze v konzultačních hodinách.
 •  s sebou si přineste:
  • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit i potvrzený sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
  • výkaz o studiu (index)

Letní semestr:

 • O uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů semestru a to pouze v konzultačních hodinách.
 • pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:
  • certifikát (originál + kopii) nebo jiný doklad k uznání (státní zkouška, zkouška na jiné VŠ - nutno doložit i potvrzený sylabus předmětu)
  • vyplněnou žádost o uznání předmětu
  • výkaz o studiu (index)
 • pokud máte již žádost schválenou ze ZS a výsledek LS zapsaný v indexu – nechoďte