PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Konzultační hodiny

STĚHOVÁNÍ KATEDRY

V současnosti dochází k postupnému stěhování katedry jazyků do 3. podlaží nové budovy PEF.

Pokud Vaše návštěva katedry není bezpodmínečně nutná, doporučujeme Vám ji odložit na září.

Vezměte prosím v úvahu i to, že dochází k přepojování telefonních linek a síťových přípojek počítačů.Ing. Adossou Frédéric-Thierry, Ph.D. st 12:15-13:15 čt 12:15-13:15 A,F
B.A. Carcione Ryan Gaetano st 14:30-15:30 čt 14:30-15:30 A
Mgr. Drebitková Malá Alena, Ph.D. st 8:00-9:00 čt 8:00-9:00 R, A, Šp.
PhDr. Mgr. Dvořáková Milena, MBA po 9:30-10:30 út 12:00-13:00 N,F,Č
PhDr. Elisová Kateřina po 10:00-11:00 út 14:00-15:00 A,R
Hogewood Evan Andrew, B.A. st 11:00-12:00 čt 11:00-12:00 A
Ing. Hrbek Ivan po 11:30-12:30 út 11:00-12:00 A
Mgr. Hudousková Marta út 10:30-11:30 st 10:30-11:30 A, Šp
Chistruga Cristina, B.A. st 9:30-10:30 čt 9:30-10:30 A
PhDr. Jarkovská Martina, Ph.D. út 12:30-13:30 čt 14:30-15:30 A,Č
PhDr. Kolthofová Eva po dohodě A
PhDr. Mgr. Kučírková Lenka, Ph.D. út 12:00-13:00 čt 13:00-14:00 A,Č
PhDr. Mgr. Kšandová Drahoslava, Ph.D. út 12:30-13:30 st 7:45-8:45 R,Č
Mgr. Laputková Adriana út 10:45-11:45 st 10:45-11:45 A
Ing. Ludvíková Vendula, Ph.D. po dohodě I
Mgr. Lustigová Lenka út 8:00-9:00 st 8:00-9:00 A
Mgr. Peroutková Michaela, Ph.D. út 12:00-13:00 st 10:00-11:00 N
PhDr. Prachařová Jitka st 10:00-11:00 čt 9:30-10:30 N,R
Mgr. Sedláčková Olga po dohodě N
Bc. Songová Fengman po dohodě Čín
Ing. Torres Alvarado Carlos, Ph.D. po 7:30-8:30 st 7:30-8:30 Šp
Doc. PhDr. Voráček Jaroslav, CSc. út po dohodě čt po dohodě A

Pedagogové, kteří nemají vypsané konzultační hodiny, jsou externisté a nemají povinnost dodržovat KH. Studenti mohou tyto pedagogy vyhledat o přestávkách či před začátkem zkouškového termínu.

Ing. Hrbek: přesun KH z 5. září na středu 6. září 12:00-13:00