×
Katedra jazyků
banner

Prezenční studium

Uznání předmětu > Prezenční studium

uznávání pro studenty prezenčního studia provádí vedoucí katedry,

PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Zimni semestr

  • o uznání lze požádat v prvních dvou týdnech semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách
  •  s sebou si přineste:
  • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. Jiroutovou nebo M. Sáluse)
  • Uznání splněných předmětů z ČZU či jiné VŠ provádí studijní oddělení dle pravidel jednotlivých fakult.

Letní semestr:

  • o uznání lze požádat v průběhu prvních dvou týdnů letního semestru elektronicky, nebo osobně v konzultačních hodinách.
  • pokud jste nežádali o uznání v ZS, přineste:
  • pokud máte již žádost schválenou ze ZS – nechoďte
  • student žádající o uznání předmětu nemůže být zapsán na cvičení v rozvrhu, tuto skutečnost musí mít předem potvrzenu v žádosti (o potvrzení případně vyškrtnutí můžete požádat některého z techniků katedry jazyků: Ing. Vlkovičovou, Ing. D. Jiroutovou nebo M. Sáluse)
  • Uznání splněných předmětů z ČZU či jiné VŠ provádí studijní oddělení dle pravidel jednotlivých fakult.