×
Katedra jazyků
banner

Studijní plány

Studijní plán RJV 

Pro studium platí všechny předpisy dle Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze.

Hlavní zásada: student se řídí studijním plánem svého studijního oboru pro příslušný akademický rok a rozšiřuje jej na základě níže uvedeného Studijního plánu pro RJV. 

Volbu předmětů pro II. a III. ročník si provede student samostatně v rámci výběru volitelných předmětů!

Sylaby předmětů RJV jsou k nahlédnutí na http://is.czu.cz

II. ročník

povKódNázev předmětuJazykVyučujícíZSLSZajišťuje
nad rámec
nad rám.ELE03ZObchodní korespondence a komunikace – B2AIng. J.D. Jacques0/2 Z0/2 ZKJ
pov.ELE03E0/2 Z0/2 Zk
nad rám.ENE43ZObecná ekonomie IAIng. D. Křížek2/1 Z KET
pov.ENE43E2/1 Zk
nad rám.ENE44ZObecná ekonomie IIAIng. D. Křížek 2/1 ZKET
pov.ENE44E2/1 Zk
nad rám.ELXA2ZPresentation and negotiation skillsAIng. J.D. Jacques
0/2 Z0/2 ZKJ
nad rám.ELE10ZObchodní korespondence a komunikace – B2NMgr. M. Peroutková, PhD. 0/2 Z0/2 ZKJ
pov.ELE10E0/2 Z0/2 Zk
nad rám.ELE16ZInterkulturální komunikaceNPhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA1/1 Z1/1 ZKJ
blok.výukablok.výuka
nad rám.EEEN2ZEvropská integrace s německou terminologiíNdoc. Ing. K. Tomšík, PhD. 1/1 Z1/1 ZKE

III. ročník

povKódNázev předmětuJazykVyučujícíZSLSZajišťuje
nad rámec
nad rám.ELE22ZPráce s odborným textemAPhDr. M. Jarkovská, PhD.0/2 Z0/2 ZKJ
nad rám.ELE21ZPřípravný seminář na mezinárodní certifikát AIng. J.D. Jacques
0/2 Z0/2 ZKJ
pov..EHE18ESociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologiíAprof. PhDr. M. Lošťák, PhD.1/1 Z1/1 ZkKHV
nad rámEHE18Z 
nad rám.ELE25ZPráce s odborným textemNPhDr. J. Prachařová0/2 Z0/2 ZKJ
nad rám.ELE19ZPřípravný seminář na mezinárodní certifikátNMgr. M. Peroutková, PhD.0/2 Z0/2 ZKJ
pov./
nad rám.
 EEEN1ZEkonomika podniku s německou terminologiíNdoc. Ing. K. Tomšík, PhD.1/1 Z1/1 ZkKE

Vysvětlivky:

Důležité poznámky: Student si volí výše uvedené předměty buď jako povinné (zkratka pov.), nebo jako volitelné nad rámec (zkratka nad rám.) svého studijního plánu – takto zvolené předměty se stávají součástí závazného studijního plánu studenta. Předměty odborných kateder v CJ se mohou měnit v závislosti na profilu studijních oborů.

POZOR. U Předmětů Obecná ekonomie I a Obecná ekonomie II je povinně přednáška v češtině!