×
Katedra jazyků
banner

Čeština

Doktorandské studium > Čeština

Výuka je organizována formou samostudia.

Ke zkoušce je třeba:

  1. přečíst 100 stran (formát A5) nebo 50 stran (formát A4) odborného textu souvisejícího s tématem disertační práce (nutné přinést knihu na zkoušku)
  2. vypracovat projekt o své disertační práci v rozsahu 2 stran formátu A4, kterou je třeba dodat zkoušejícímu alespoň 1 týden před zkouškou
  3. přihlásit se u zkoušejícího (dr. Kšandová) na katedře jazyků

Průběh zkoušky:

Při zkoušce, která je ústní, doktorand pohovoří o přečtené literatuře, o své disertační práci a o svém zaměstnání.

Veškeré nejasnosti a problémy vzniklé při samostudiu můžete konzultovat osobně s PhDr. D. Kšandovou, PhD. v jejích konzultačních hodinách nebo telefonicky na čísle 224382840, popř. mailem ksandova@pef.czu.cz
 

Individuální studijní plán doktorandů musí být schválen a zapsán v systému UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška bude proto realizována pouze s doktorandy zapsanými na konkrétní předmět v seznamu UIS.