×
Katedra jazyků
banner

Problémy se zápisem na rozvrh

Aktuality > Problémy se zápisem na rozvrh

Řešení problémů s rozvrhem předmětu Cizí jazyk 

 D311 Sálus, D303 Ing. Vlkovičová:
pondělí až čtvrtek: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
pátek: 9:00 – 11:00

D308 Ing. Jiroutová

Pouze v konzultačních hodinách.

Upozornění: Všechny problémy s rozvrhem musíte řešit na katedře. Dohoda přímo s vyučujícím není možná.

Kapacita všech cvičení, na která bych se mohl/a zapsat, je naplněna.
Pokoušejte se o zápis opakovaně po celou dobu, co je zápis na cvičení povolen. Kapacity a obsazenost cvičení se v průběhu zápisů může měnit.
Pokud se Vám zápis nezdaří ani do začátku výuky, kontaktujte katedru jazyků. Nepokoušejte se dohodnout zápis na cvičení s vyučujícím, to možné není.

Potřebuji změnu úrovně jazyka (např. z Angličtiny B2 na Angličtinu B1)  - lze pouze v ZS a v souladu se studijním plánem studenta.
Musíte předložit písemné doporučení vyučujícího, na jehož cvičení jste zapsaný. Změnu lze provést pouze v průběhu prvních dvou týdnů zimního semestru.

Předmět, na který jsem zapsán/a, nemá vypsaný rozvrh
Jedná-li se o chybně zapsaný předmět, obraťte se na studijní oddělení.

Předmět není pro malý zájem studentů vyučován. V takovém případě Vám budou katedrou nabídnuty předměty, na kterých je ještě volné místo.

Potřebuji změnit čas výuky
Pokud Vám byl změněn rozvrh po skončení zápisů, doložte tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení nebo katedry.
Pokud se Vám cvičení kryje s jinou výukou, předložte svůj rozvrh. Akceptován bude pouze oficiální rozvrh v aplikaci UIS.
Nebudou zohledňovány překážky, které přímo nesouvisí se studiem (zaměstnání, sport, dojíždění apod.)

Předmět nemám vůbec do rozvrhu zapsaný a v UIS již změnit rozvrh nemohu
V případě, že Vám studijní oddělení zapsalo předmět později, nebo Vám bylo zamítnuto uznání předmětu, bude Vám zápis na cvičení proveden.
Ostatní případy budou posuzovány individuálně. 

Studuji dva obory a v obou mám stejný předmět, mám se zapsat na rozvrh dvakrát?
Zapište se pouze jednou. Na konci semestru pouze požádejte vyučujícího, aby Vám zapsal výsledek do obou oborů.