×
Katedra jazyků
banner

Francouzština

Doktorandské studium > Francouzština

Francouzština

Výuka je organizována formou samostudia.

Ke zkoušce je třeba:

  1. přečíst  50 stran (formát A4) odborného textu souvisejícího s tématem disertační práce
  2. vypracovat esej o své disertační práci v daném cizím jazyce v rozsahu 1 strany formátu A4, kterou je třeba dodat zkoušejícímu alespoň 1 týden před zkouškou
  3. přihlásit se u zkoušejícího (Ing. Frédéric-Thierry Adossou, Ph.D. nebo PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA ) mailem nebo v KH na katedře jazyků

Průběh zkoušky:

Při zkoušce, která je ústní, doktorand pohovoří o přečtené literatuře, o své disertační práci a o svém zaměstnání.

Veškeré nejasnosti a problémy vzniklé při samostudiu můžete konzultovat osobně s Ing. Frédéric-Thierry Adossou, Ph.D. nebo s PhDr. Mgr. M. Dvořákovou, MBA v jejich konzultačních hodinách nebo emailem.

Forma konzultací, doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření - články, popř. odborná kniha, týkající se disertační práce studentů, vše napsané ve francouzštině (nejlépe rodilým mluvčím, nesmí to být překlad). Tento odborný studijní materiál v rozsahu minimálně 50 stran si studenti přinesou ke zkoušce.

U zkoušky doktorand odevzdá: projekt své dizertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu atd.) v rozsahu cca 1 A4 – vše ve francouzském jazyce.

Dále odevzdá francouzsko-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ústní část:

  • doktorand pohovoří v daném jazyce o své práci, pracovišti, výzkumu a disertaci
  • přečte a přeloží namátkou vybraný odborný text z francouzštiny do češtiny z vlastního přineseného odborného materiálu
  • lingvistická analýza – rozbor přečtené a přeložené části odborného jazyka po gramatické stránce, zodpovězení doplňujících otázek vyučujícího

Zkouškový termín v souladu s ISP bude u Ing. Adossou, Ph.D. nebo u Dr. Dvořákové vždy individuálně domluven buď osobně v KH nebo prostřednictvím mailu. 

Individuální studijní plán doktorandů musí být schválen a zapsán v systému UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška bude proto realizována pouze s doktorandy zapsanými na konkrétní předmět v seznamu UIS.