×
Katedra jazyků
banner

Němčina

Doktorandské studium > Němčina

 Němčina pro doktorandy
vyučující: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Konání seminářů v ZS 2023/24:  středa 12:15-13:45 v učebně JIH468, začátek 18. října 2023

Zimní semestr: Výuka je určena pro interní a dle možností i externí doktorandy. V ZS mohou doktorandi navštěvovat semináře, kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast na prvním semináři v zimním semestru (18. října), kde budou podány detailní informace. 

Požadovaný učební materiál na semináře: učebnice: Německy s úsměvem nově, Fraus - novější vydání

Letní semestr: Individuální konzultace ve středu 11:30 - 13:00 v pracovně PEF D 321. Zájemce předem napíše e-mail vyučující dvorakova@pef.czu.cz kterou středu by se chtěl dostavit na konzultaci. Vyučující mu oznámí čas v danou středu dle pořadí.

Forma konzultací, doktorandi se připravují na zkoušku individuálně na základě svého zaměření - články, popř. odborná kniha, týkající se disertační práce studentů, vše napsané v němčině (nejlépe rodilým mluvčím, nesmí to být překlad). Tento odborný studijní materiál v rozsahu minimálně 50 stran si studenti přinesou ke zkoušce.

U zkoušky doktorand odevzdá projekt své dizertace (téma, cíl, metodologie, přínos výzkumu atd.) v rozsahu cca 1 A4 – v německém jazyce.

Dále odevzdá německo-český slovníček odborné terminologie z nastudovaných 50 stránek odborného textu (minimálně 50 položek). Doktorandi (cizinci) studující v angličtině sestaví a předloží výkladový slovníček odborné terminologie v Aj (minimálně 50 položek).

Ústní část:

  • doktorand pohovoří v daném jazyce o své práci, pracovišti, výzkumu a disertaci
  • přečte a přeloží namátkou vybraný odborný text z němčiny do češtiny z vlastního přineseného odborného materiálu
  • lingvistická analýza – rozbor přečtené a přeložené části odborného jazyka po gramatické stránce, zodpovězení doplňujících otázek vyučujícího

Zkouškový termín v souladu s ISP bude vyučující vždy individuálně domluven buď osobně v KH nebo prostřednictvím mailu dvorakova@pef.czu.cz


Individuální plán doktorandů musí být podepsán školitelem, vedoucím katedry a děkanem, jinak se jméno doktoranda neobjeví v aplikaci UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška se proto bude realizovat jen s doktorandy zapsanými v seznamu UIS.