×
Katedra jazyků
banner

TOEIC English - Listening and Reading

Mezinárodní jazykové certifikace > TOEIC English - Listening and Reading

TOEIC®
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
 TESTED AT THE DEPARTMENT OF LANGUAGES FEM CULS PRAGUE

Wednesday, April 24
10:00
Wednesday, May 15
10:00


WHAT? A two-part international test
HOW MUCH? 3200 CZK (the price of the certificate included)

Listening with Comprehension
Part I: 6 questions – 6 photographs
Part II: 25 questions – question and its response
Part III: 39 questions (13 conversations among 2-3 people, 3 questions per conversation)
Part IV: 30 questions (10 talks, 3 questions per talk)

Reading with Comprehension
Part V: 30 questions – 30 incomplete sentences
Part VI: 16 questions – text completion
Part VII: 29 questions - 10 single passages – 2-3 questions per passage
Part VIII: 25 questions – 5 multiple passages (2 x double passages, 3 x triple passages) - 5 questions per set

Total number of questions/tasks: 200
Maximum score: 990

More information on: https://www.etsglobal.org/cz/en/test-type-family/toeic-listening-and-reading-test

Everybody will get the certificate quoting his/her score and a can-do level table.

TOEIC® is applicable for the posts within the European Union.
TOEIC® is  useful when applying for jobs in multinational companies.
TOEIC® can be used to test the state administration staff.
TOEIC® can be recognized as an exam for B1 and B2 levels and Business English  and other specializations in English at CULS.

HOW TO APPLY?

Please, download the formFill it in and send it to: TOEIC@seznam.cz

Deadline for applications and the payment is 4 weeks before the date of the test. 

POZOR: Neúčast je nutno nahlásit nejpozději 3 týdny před termínem testu. Při neúčasti na testu bez řádné a včasné omluvy bude frekventantovi účtován storno poplatek ve výši nákladů na konání zkoušky. Při pozdním odhlášení z termínu testování ze závažných důvodů (například úraz, náhlé onemocnění) bude účtován minimální administrativní stornopoplatek ve výši 400 korun.

Důležitá informace - V případě porušení striktních pravidel daných americkou organizací ETS (viz. Examinee Handbook), bude výsledek testu anulován bez náhrady.

Important information - In case of breaking the strict ETS rules (as stated in the Examinee Handbook), the test results will be invalidated without any compensation.

Examinee Handbook: http://www.etsglobal.org/Cz/Cze/content/download/4527/115344/file/TOEIC%20L&R%20Examinee%20Handbook%20ENG.pdf