×
Katedra jazyků
banner

Ruština

Výuka je organizována formou samostudia.

Ke zkoušce je třeba:

  1. přečíst a přeložit 100 stran (formát A5) nebo 50 stran (formát A4) odborného textu souvisejícího s tématem disertační práce
  2. vypracovat projekt o své disertační práci v rozsahu 2 stran formátu A4 (projekt není nutné zpracovat elektronicky), kterou je třeba dodat zkoušejícímu minimálně 1 týden před zkouškou
  3. vypracovat rusko-český slovníček odborné terminologie (50 položek) z přečtených stránek odborného tisku
  4. přihlásit se u zkoušejícího (dr. Kšandová, dr. Prachařová)

Průběh zkoušky:

Při zkoušce (na úrovni B 2), která je ústní, doktorand přečte a přeloží 1 stranu textu z předložené literatury (nutné přinést knihu na zkoušku), pohovoří o přečtené literatuře, o své disertační práci a o svém zaměstnání. Při hodnocení zkoušky - neprospěl - je možné její opakování nejdříve za 2 měsíce.

Veškeré nejasnosti a problémy vzniklé při samostudiu můžete konzultovat osobně s PhDr. D. Kšandovou, PhD. v jejích konzultačních hodinách nebo telefonicky na čísle 224382840, popř. mailem ksandova@pef.czu.cz. Doktorandi, kteří budou skládat  zkoušku u PhDr. Prachařové, se obracejí na ni v jejích konzultačních hodinách

Individuální studijní plán doktorandů musí být schválen a zapsán v systému UIS za účelem zapsání výsledku zkoušky. Zkouška bude proto realizována pouze s doktorandy zapsanými na konkrétní předmět v seznamu UIS.