×
Katedra vodních zdrojů
banner

AGRIT

Granty KVZ > AGRIT

Česká zemědělská univerzita v Praze je členem konsorcia
Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
Program Aplikace, Výzva I.

„Robotické systémy pro precizní zemědělství“, č. projektu: CZ.01.01.01/01/22_002/0000447

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Společné řešení Projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s využitím dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Výzva I programu podpory APLIKACE

Členové konsorcia

Žadatel:

Eurosecur s. r. o.

Partner č. 1:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky

Partner č. 2:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Řešitel za ČZU: Ing. Markéta Miháliková, Ph.D., FAPPZ, Katedra vodních zdrojů

Zúčastněná pracoviště FAPPZ: katedra vodních zdrojů, katedra ochrany rostlin, katedra agroekologie a rostlinné produkce a demonstrační a experimentální pracoviště

Cíl projektu

Vývoj dvou samostatně operujících robotických systémů určených pro precizní zemědělství

Financování

Finanční výše podpory pro tým ČZU 18 800 133 Kč

Doba řešení

Doba řešení projektu pro ČZU je 07/2023 – 12/2026 ve čtyřech etapách