×
Katedra vodních zdrojů
banner

Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření

Online výstupy katedry > Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření

Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření je zpracována ve dvou jazykových verzích (české a anglické) formou webu dostupného na adrese http://hydropedologie.agrobiologie.cz a pro zájemce také na DVD.

Web tvoří deset samostatných stránek v každé jazykové verzi: úvodní stránku a deset tématických stránek pro každou prezentovanou metodu terénního měření. Každá stránka je v horní části opatřena přehlednou tlačítkovou lištou pro rychlý přesun z kterékoli stránky na jinou. V horní části Úvodní stránky je přepínač české a anglické verze.

Tématické stránky obsahují deset terénních hydropedologických metod stanovení:

* Odběr neporušeného půdního vzorku

* Odběr porušeného půdního vzorku

* Stanovení vlhkosti půdy nepřímými nedestruktivními metodami

* Stanovení tenzometrického potenciálu půdní vody

* Nasycená hydraulická vodivost: Jednosondová metoda

* Nasycená hydraulická vodivost: Dvouválcový infiltrometr

* Nasycená hydraulická vodivost: Tlakový infiltrometr

* Nenasycená hydraulická vodivost: Mini Disk Infiltrometer

* Nenasycená hydraulická vodivost: Hood Infiltrometer

* Malý inteligentní lyzimetr

Ke každé metodě je přiloženo instruktážní video s paralelními českými a anglickými titulky komentujícími obrazové dění. Každá tématická stránka je dále opatřena množstvím ilustrativních fotografií, obrázků, tabulek a grafů, které doplňují a vhodně rozšiřují textovou část: teoretický základ a podrobný popis jednotlivých metod stanovení, poznatky z praxe a případně upozornění na chyby měření. Pro každou prezentovanou metodu jsou dále uvedena skutečná změřená data a postup jejich zpracování včetně rovnic, tabulek a grafů. Každá tématická stránka je zakončena přehledem použité a doporučené literatury.