×
Katedra vodních zdrojů
banner

Granty KVZ

Použití nezávislých dronů v kombinaci s lysimetrickými sledováními při sběru dat pro projekty regulační drenáže, stavu polních plodin, lesní vegetace a sledování vodních ploch v podmínkách měnícího se klimatu

GA FAPPZ, MA. Lemma Adane Truneh, 2022-2023

Lysimetrická experimentální sledování a aplikace UAV (dronů) při studiu problematiky regulační drenáže, závlah i stavu polních plodin během vegetace v podmínkách měnícího se klimatu

GA FAPPZ, David Kwesi Abebrese, 2021-2022

Použití lysimetrických experimentů a aplikace UAV (dronů) při studiu problematiky regulační drenáže, závlah i stavu polních plodin během vegetace v podmínkách měnícího se klimatu

GA FAPPZ, Yazan Abou Sarhan, 2020-2021

Snižování zátěže povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících stavbách zemědělského odvodnění

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2019-2023

Praktické aspekty použití biouhlu v rozdílných půdách a substrátech

Technologická agentura ČR, Ing. Markéta Miháliková, Ph.D., 2018-2019

Půda/hornina a voda - vědecké exkurze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2017-2018

Pregerenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWA3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2014-2015

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2013-2014

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Experimetální měření a rozšiřování Stanice sledování transportních procesů a sledování dynamiky půdní vlhkosti KVZ na Suchdole pro práci PhD a vybraných MSc studentů katedry, doplnění drobného vydání stanice

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2012

Preferenční proudění vody ve strukturních půdách PREFLOWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2012-2013

Dovybavení terénní stanice KVZ a rekonstruované vědecké fyzikální laboratoře katedry vodních zdrojů pro práci PhD a MSc studentů katedry neinvestičními prostředky

GA FAPPZ, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2011

Časová a prostorová variabilita hydraulické vodivosti půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2011-2013

EDUWAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2010-2015

WATERMAN - Dissemination of research results in semi-arid and arid ecosystems with a focus on sustainable water resource management in Ethiopia

Evropská komise, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2006-2008

Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2005-2009

Hydrogeology, IT předmět mezinárodního MSc programu na AF ČZU Praha

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2004-2004

Numerické modelování transportu vícesložkové kontamince ve vícefázovém prostředí nasycených a nenasycených zemin

Grantová agentura ČR, prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., 2002-2004