×
Centrum pro výuku chovu koní Humpolec
banner

Vyučované předměty

AAA28E Základy bioklimatologie
ARA39E Základy rostlinné produkce
ALA13E Etologie koní
ALA12E Etika chovu zvířat a welfare koní
ASA53E Jezdecká hipologie
ASA43E Chov koní I.
ASA43E Chov koní II.
AVA32E Péče o pohybový aparát
AVA33E Zoohygiena a prevence chorob koní
ASA34E Dostihový sport
ASA33E Zájmové využití koní