×
Centrum pro výuku chovu koní Humpolec
banner

Úvod

Výuku studentů 2. a 3. ročníku bakalářského programu Zootechnika, oboru Chov koní (ABPH) zajišťuje od akademického roku 2010/11 Centrum pro výuku chovu koní, Humpolec, které bylo založeno 1.9.2010. Výuka studentů v 1. ročníku probíhá na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v Praze-Suchdole.

Po necelých 2 letech fungování tohoto pracoviště byla dne 20.8.2012 slavnostně otevřena jeho nová součást, a to venkovní jízdárna a kruhovka s kvalitním jízdárenským povrchem.  Prostory jsou umístěny v těsném sousedství humpoleckého závodiště Dusilov – dějiště finále závodů všestrannosti Zlaté podkovy. Jízdárna společně s okolním závodištěm tak vytváří komplexní jezdecké zázemí, které nemá v širokém okolí konkurenci. 

Plánované využití jízdárny bylo zahájeno již v nadcházejícím zimním semestru 2012/2013, a je nadále určeno především pro studenty České zemědělské univerzity, konkrétně pro 2. a 3. ročník bakalářského profesně zaměřeného studia oboru Chov koní.

Hlavním přínosem nových prostor je především zkvalitnění výuky praktické části specializovaných předmětů týkajících se jak výcviku koně, tak i jezdce (příprava studentů na ZZVJ). Zároveň jízdárna umožňuje díky kvalitnímu povrchu výuku i za horších klimatických podmínek.

Využití jízdárny a kruhovky také upevňuje a prohlubuje již existující spolupráci s Českou zemědělskou akademií v Humpolci střední školou a Školním statkem v Humpolci, jejichž studenti mají rovněž možnost zmíněné prostory využívat při své praktické výuce.

Jízdárna je vybavena pro účely výuky a výcviku jezdců a koní kvalitním překážkovým materiálem a drezurním obdélníkem. V průběhu roku se zde pořádají oficiálních i hobby závody v parkurovém skákání a drezuře.