×
Department of Animal Science
banner

Exkurze pro vybrané studenty SZeŠ na KCHHZ

O nás akce vše > Exkurze pro vybrané studenty SZeŠ na KCHHZ

V úterý 20. 9. 2022 se na FAPPZ uskutečnila exkurze vybraných studentů středních odborných škol (zaměření zemědělství), kterou organizovalo MZe (resp. UZEI). Jednalo se o vybrané studenty, kteří měli skutečný zájem o vědu a výzkum úzce související se zemědělstvím. Po úvodním setkání, představení fakulty a studijních programů následoval další, již specializovaný program, který byl sestaven právě ve spolupráci s MZe (UZEI). Jedním z témat byla „Agrometeorologie - sledování vývoje počasí, předpovědi“, po kterém následovalo téma zajišťované KCHHZ, „Aktuality z výzkumu v živočišné výrobě“, kdy studenti navštívili specializované laboratoře katedry, ve kterých byli obeznámeni s vědecko-výzkumnými tématy řešenými v oblasti chovu hospodářských zvířat s přesahem např. do welfare zvířat, kvality živočišných produktů a potravinářství. Posledním dopoledním tématem byla „Entomologie, škůdci, fytopatologie“. Po obědě studenti ještě navštívili Potravinářský pavilon. Děkujeme všem členům katedry, kteří se na této úspěšné akci podíleli a tím reprezentovali nejen KCHHZ.