×
Department of Animal Science
banner

Konference zemí V4 + Německa o služebních koní

O nás akce vše > Konference zemí V4 + Německa o služebních koní

Policejní prezidium Policie ČR pořádá ve čtvrtek 21. dubna 2022 konferenci o služebních koních. Katedra chovu hospodářských zvířat byla požádána, aby Ing. Cyril Neumann přednesl za úsek chovu koní referát na téma Stress a slinný kortizol, která bude prezentovat výsledky projektové práce v rámci programu PólRůst.