×
Department of Wood Processing and Biomat
banner

Bakalářské práce

Ohybové vlastnosti vrstveného dřeva
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Testování komerčního nátěru využívajícího fotokatalytickou reakci k samočištění
Ing. Ondřej Dvořák - --

Ekonomické zhodnocení modifikace
Ing. Kateřina Hájková Ph.D. - --

Vliv modifikace na chemické komponenty
Ing. Kateřina Hájková Ph.D. - --

Průmyslové využití konopných surovin ve stavebnictví
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Výroba a testování skateboardových desek z lokálních druhů dřeva a výztuží na bázi přírodních vláken
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Fiber Tester jako ideální nástroj pro analýzu papírenských vláken
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Technologie zpracování dřeva při výrobě lyží
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Průzkum a dokumentace dřevěné konstrukce
Ing. Michal Kloiber Ph.D. - --

Trvanlivost tradičních olejových nátěrů na smrkovém dřevě
Ing. Michal Kloiber Ph.D. - --

Vliv podílu ligninu v práškových lepicích směsích na pevnost lepeného spoje
Ing. et Ing. Štěpán Hýsek Ph.D. - --

Změna kvality anatomických proxy dat dřevin vzhledem ke změně rozlišení obrazu
Mgr. Martin Lexa Ph.D. - --

Hustota dřeva nepůvodních druhů smrků a borovic z oblasti hnědouhelných výsypek
doc. Ing. Aleš Zeidler Ph.D. - --

Hustota dřeva nepůvodních druhů smrků a borovic z oblasti hnědouhelných výsypek
doc. Ing. Aleš Zeidler Ph.D. - --

Pevnost v tlaku dřeva nepůvodních druhů smrků a borovic z oblasti hnědouhelných výsypek
doc. Ing. Aleš Zeidler Ph.D. - --

Sesychání dřeva nepůvodních druhů smrků a borovic z oblasti hnědouhelných výsypek
doc. Ing. Aleš Zeidler Ph.D. - --

Návrh realizace obytné dřevostavby
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Návrh realizace plovoucí obytné dřevostavby
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Funkčnost a design rozkládacího stolového nábytku
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Návrh vybrané nábytkové jednotky
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Testování komerčního nátěru využívajícího fotokatalytickou reakci k samočištění
Ing. Ondřej Dvořák - --