×
Department of Wood Processing and Biomat
banner

Bakalářské práce

Optimalizace rozlišení obrazu pro analýzu anatomických proxy dat dřevin
Mgr. Martin Lexa Ph.D. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Vlastnosti opalovaného dřeva pro fasádní obklady
Ing. Ondřej Dvořák Ph.D. - --

Testování komerčního nátěru využívajícího fotokatalytickou reakci k samočištění
Ing. Ondřej Dvořák Ph.D. - --