×
Department of Wood Processing and Biomat
banner

Bakalářské práce

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Požárně-technické vlastnosti a termická odolnost dřeva v dřevostavbách
prof. RNDr. František Kačík PhD. - --

Testování komerčního nátěru využívajícího fotokatalytickou reakci k samočištění
Ing. Ondřej Dvořák - --