×
Department of Wood Processing and Biomat
banner

Diplomové práce

Návrh stavby z křížem lepeného dřeva
Ing. Tomáš Gergeľ PhD. - --

Chemická modifikace dřeva a její dopad na mechanické vlastnosti
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Návrh interiérového vybavení s důrazem na použití inovativních konstrukčních prvků
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Termická modifikace a její dopad na fyzikální vlastnosti dřeva
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Vliv cyklického namáhání na změnu ohybových vlastností vrstveného dřeva
Ing. Adam Sikora Ph.D. - --

Návrh realizace obytné dřevostavby křížem lepeného dřeva pro trvalé užití
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Vliv modifikace na vybrané vlastnosti
Ing. Kateřina Hájková Ph.D. - --

Výroba polymerního roztoku z celulózy za účelem výroby nanocelulózy
Ing. Kateřina Hájková Ph.D. - --

Nanocelulóza jako novodobý efektivní retardér hoření vláknokompozitních materiálů
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Výběr vhodného druhu komerčně dostupného expandovatelného grafitu v oblasti protipožární ochrany dřeva
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Analýza vlákniny pro výrobu sloního papíru
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Analýza hemicelulóz vybraných listnatých dřevin pomocí metody kapalinové chromatografie (HPLC)
Ing. Tereza Jurczyková PhD. - --

Analýza současného stavu péče o historické dřevěné konstrukce v muzeích v přírodě
Ing. Michal Kloiber Ph.D. - --

Trvanlivost smrkového dřeva v exteriéru
Ing. Michal Kloiber Ph.D. - --

Vliv trhlin ve štěpkách na obsah zbytkového ligninu ve vláknech vyrobených rozvlákněním daných štěpek
Ing. et Ing. Štěpán Hýsek Ph.D. - --

Konstrukční návrh kruhové dřevostavby rodinného domu
Ing. Miloš Pavelek Ph.D. - --

Konstrukční návrh kruhové dřevostavby rodinného domu
Ing. Miloš Pavelek Ph.D. - --

Testování transparentních nátěrových systémů na exotických dřevinách
Ing. Kristýna Šimůnková Ph.D. - --

Testování vlivu kolísání teploty na rychlost růstu dřevokazných hub
Ing. Kristýna Šimůnková Ph.D. - --

Návrh dřevo-betonového mostu
doc. Ing. Roman Fojtík Ph.D. - --

Optimalizace výkonu pilařského provozu s kmenovou pásovou pilou Krajského školního hospodářství České Budějovice- pila Smrkovice Písek
Ing. Michal Zeman Ph.D. - --

návrh zavedení výroby na nové pořezové agregátní lince LČR- Zbytiny
Ing. Michal Zeman Ph.D. - --

Návrh realizace obytné dřevostavby prefabrikací pro trvalé bydlení
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Návrh realizace obytné dřevostavby pro trvalé bydlení
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Posouzení pevnosti lepeného spoje dřeva habru
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Stanovení míry degradace lepeného spoje metodou urychleného stárnutí
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --

Stanovení termomechanických vlastností vybraných typů retardérů hoření vhodných pro aplikace na dřevo
Ing. Přemysl Šedivka Ph.D. - --